Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Njurarna måste kontrolleras

2010-11-02

Patienter som behandlas med litium mot bipolär sjukdom och depression riskerar att få njurskador efter långvarig behandling. Risken är mycket liten men gör ändå att det behövs en effektiv metod för att se om njurarna påverkats.

Psykiatrikerna Hans Bendz och Christina Olsson har, i samarbete med njurmedicinaren Bengt Rippe, jämfört två sätt att se om njurarna påverkats av litium. Den ena mäter ämnet kreatinin, den andra och nyare metoden mäter proteinet cystatin-C. Forskarnas studie visade att kreatinin lämpar sig bättre än cystatin-C för långtidskontroller av litiumpatienternas njurfunktion, och detta är därför den metod som fortfarande ska användas.

Litium dämpar svängningar

Mellan 10 000 och 11 000 patienter i Sverige behandlas med litium för att de har en bipolär sjukdom. Det är stor skillnad i hur dessa patienter mår. Många är yrkesverksamma, andra mer sjuka och därför sjukpensionärer, förklarar Christina Olsson.

– Vården går ut på att dämpa svängningarna i sjukdomen, tillfogar Hans Bendz.

Litium är ett av de lättaste grundämnena och blev 1949 den första medicin som kunde förebygga återfall i depression och bipolär sjukdom.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND