Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

NGS-baserad diagnostik av cancer

2015-05-15

Labmedicin och Centrum för Molekylär Diagnostik i Lund utför NGS-baserad diagnostik vid malignt melanom, lungcancer och tjocktarmscancer. Dessa analyser utförs i samverkan med Avdelningen för Onkologi och Patologi vid Lunds universitet.

Läs mer om diagnostik och forskning:

Malignt melanom

Samarbete mellan forskning och sjukvård gynnar hudcancerpatienter

Mot säkrare prognoser vid hudcancer

Lungcancer

Lungcancerforskningen på stark frammarsch

Tjocktarmscancer

Gener hjälper läkare välja rätt behandling

NGS, next generation sequencing

Från 15 år till 24 timmar