Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Narkosmedel som behandling vid svåra depressioner

2012-12-11
Illustration av synapser som är kontaktpunkter mellan hjärnans nervceller
Illustration av synapser som är kontaktpunkter mellan hjärnans nervceller. Bild: Colourbox

För några år sedan uppmärksammades att narkosmedlet ketamin hade en överraskande effekt – det kunde också hjälpa vid djupa depressioner. Nu förbereds en större klinisk studie på patienter vid Psykiatri Skåne och Skånes universitetssjukhus.

Ketamin är ett läkemedel som har använts sedan mitten av 60-talet som narkosmedel och som smärtstillande medel.

– Man har i tidigare studier kunnat se att patienten språngvis tar sig ur sin depression efter behandling med ketamin, säger Pouya Movahed som är ansvarig psykiater och projektledare för studien. Det gör patienten mer mottaglig för andra behandlingar.

Jämföra ketamin med ECT

Forskarna vill i den nya studien jämföra ketamin med elbehandling, så kallad ECT.

– Vid så här svåra depressioner hjälper ofta varken psykofarmaka eller psykoterapi, säger Pouya Movahed. Det är tidigare bara ECT som har haft effekt. Nu hoppas vi mycket på ketamin som ett alternativ till ECT för att snabbt kunna hjälpa patienterna ur dessa tillstånd som kan vara livshotande.

Första större studien i Sverige om ketamin vid depressioner

Den studie som nu planeras i Skåne blir den första i sitt slag i Sverige, och den är tänkt att pågå i flera år. Det är ett samarbete mellan Psykiatri Skåne och Kliniken för intensivvård och perioperativ medicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Forskarna hoppas kunna komma igång före sommaren nästa år.

Jonas Åkeson
Jonas Åkeson. Foto: Kennet Ruona

– Jag har själv sett överraskande positiva och snabba effekter hos några av de deprimerade patienter vi tidigare provat detta på, berättar Jonas Åkeson, överläkare vid Kliniken för intensivvård och perioperativ medicin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet.

Mycket lägre dos än vid nedsövning

Totalt är det tänkt att 90 patienter ska delta i studien. En tredjedel kommer att få behandling med ECT, en tredjedel med ketamin och övriga med både ketamin och ECT enligt ett på förhand slumpvis uppgjort schema.

Samtliga patienter kommer att behandlas tre gånger i veckan under fyra veckor. Ser man ingen förbättring inom två veckor får patienten lämna studien oavsett vilken behandling som givits.

– Vi kommer att ge ketamin som ett långsamt dropp i en mycket låg dos, förklarar Jonas Åkeson, som genom åren ansvarat för många vetenskapliga studier på just ketamin. Det handlar om en femtedel så stor dos som vid nedsövning, och eftersom läkemedlet dessutom ges så långsamt förblir patienten vid medvetande hela tiden. Ger studien positiva resultat finns det möjligheter att i framtiden utveckla enklare sätt att ge läkemedlet.

Komplexa samband mellan signalsubstanser i hjärnan

Det pågår mycket forskning runt om i världen kring ketamin. Forskarna tror att ketamin verkar via signalsubstansen glutamat i hjärnan. Det kan vara förklaringen till att det ger en helt annan effekt än de psykofarmaka som används idag vid depressioner. Dessa läkemedel påverkar framför allt signalsubstansen serotonin.

– Vid svårare depressioner är det inte ovanligt att man måste pröva flera olika läkemedel för att hitta något som har effekt, säger Mats Lindström som är psykiater och forskare vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet. I 20 till 30 % av fallen lyckas vi inte hitta en behandling som fungerar. För dessa hoppas vi att den nya behandlingsmetoden ska kunna vara till hjälp.

En depression kan ha många orsaker och förlopp. Läs mer om depressioner i artikeln ”Vad är depression?”

Text: NINA NORDH