Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När solen inte går upp eller ner

2017-11-07

Forskarna ser en tendens till något högre nedstämdhet under mörkare årstider hos dem som bor långt från ekvatorn. Men de flesta anpassar sig.

Foto: UNSPLASH/Isak Dalsfelt

De som bor vid ekvatorn har i stort sett lika lång dag som natt året runt. Men ju närmare polerna man bor, desto mer varierar såväl dygnsrytmen som årstiderna. Bor man nära polerna går solen aldrig ner under horisonten runt midsommar (midnattssol) och vintertid, några veckor i december och januari, syns den inte under hela dygnet (polarnatt). Vad innebär det för dem som bor där?

– Vi vet från observationsstudier att det finns en tendens till att nedstämdheten är högre under den mörka årstiden bland de som bor långt från ekvatorn. Sedan finns det så klart individuella skillnader. Men det är inte så att människor som bor i områden med polarnätter skulle må mycket sämre, säger Thorbjörn Laike, professor vid Lunds universitet.

Människan har nämligen en stor förmåga att anpassa sig till nya miljöer över tid, även om turister som från sina hemländer är vana vid mörka kvällar har svårt att somna om de inte lyckas mörklägga.

– De som flyttar till Sverige och som tidigare bott närmre ekvatorn tycker ofta att det är exotiskt att solen går ner så sent, eller inte alls på somrarna, säger Thorbjörn Laike.

Text: TOVE SMEDS