Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

När babylyckan inte vill infinna sig

2012-11-06

Alla rum i den stora villan på Fridhem i Malmö är inredda med madrasser på golvet och gott om leksaker. Somliga har också skötbord.

– Skötbordet är väldigt användbart. Babyn kommer upp i ögonhöjd och vi får ett bra tillfälle att se samspelet – eller bristen på samspel – mellan mamma och barn.

Det säger Margareta Brodén på Viktoriagården i Malmö, en enhet inom barnpsykiatrin som vänder sig till gravida mammor och föräldrar med barn mellan 0 och 4 år. Det kan gälla mödrar som har svårt att knyta an till fostret i magen eller till sin nyfödda baby, eller föräldrar som upplever sina barn som svårkontaktade, aggressiva, svårkontrollerade eller ängsliga.

Depression vanlig orsak

Mer än hälften av patientfamiljerna tar idag själva kontakt med Viktoriagården. Dels är verksamheten välkänd efter flera årtiondens arbete, dels har samhället förändrats.

– Postpartum-depression – depression efter förlossningen – är inte ovanligt i västvärlden. Men förr kände föräldrarna skam över att inte vara glada över sitt lilla barn, och gjorde sitt bästa för att hålla fasaden uppe. Idag accepterar man inte att må så dåligt, och tycker inte heller det är pinsamt att söka psykologisk hjälp, säger Margareta Brodén.

Viktoriagården erbjuder individuell terapi, föräldrasamtal samt ”samspelsbehandling” för att förbättra kontakten mellan föräldrar och barn. Man iakttar samspelet, hjälper till att uppmärksamma och tolka barnets signaler, ger råd och uppmuntran.

Samspelet viktigt

– En frisk vuxen vet instinktivt hur hon ska förhålla sig till ett litet barn. Vi möter dess ögon, kommer nära, ökar mimiken och gör rösten gladare och mer känslofylld. Men hos den som är deprimerad eller plågad av ett inre kaos fungerar inte denna inbyggda kunskap, säger Margareta Brodén.

För deprimerade mammor kan Viktoriagården erbjuda transport, vilket ofta är en nödvändighet. En deprimerad person har svårt bara för att orka gå till affären och köpa bröd. Ännu mer omöjligt kan det då kännas att ta sig med barnvagn tvärsöver staden för behandling. Barnet till en deprimerad mamma kan vara väl omskött, men ändå visa risktecken när det gäller relationerna.

– Om föräldern söker kontakt och babyn snabbt vänder bort blicken, då är något på tok. Barnet har från födelsen en inbyggd strävan att möta andra människors blick. Om en baby inte gör det, så är det tecken på otrygghet, uppgivenhet eller kontaktsvårigheter, säger Margareta Brodén.

Inget lättviktigt ”gullande”

Otrygghet är inte bara negativt i barnaåren, utan ger också problem längre fram. Samstämmig forskning visar att en otrygg anknytning under en människas två första år ger risk för framtida svårigheter när det gäller social förmåga, kamratrelationer, förmåga att styra sina känslor m.m. Därför är arbete med spädbarn inget lättviktigt ”gullande” utan en verksamhet som kan vara avgörande för de berörda.

Patienterna på Viktoriagården utgör både utbildningsmässigt och åldersmässigt ett genomsnitt av Malmö, och kommer från alla sociala skikt. Invandrarfamiljerna var förr färre än genomsnittet, men har blivit fler sedan Viktoriagården började använda tolk.

Stress och utmattning… en svår parrelation… brist på nära kontakter… psykisk ohälsa… svåra upplevelser i barndomen – det kan ligga många skäl bakom patienternas problem. Tidigare missbruk kan också finnas med i bilden, liksom missbruk hos de egna föräldrarna.

Antalet remisser ökar

– En studie vi gjorde 2008 visade att hälften av våra spädbarnsmödrar vuxit upp i familjer där det förekom missbruk. Även om de inte själva varit missbrukare hade de påverkats av sin svåra barndom, förklarar Margareta Brodén.

Eva Tedgård, som stått för studien, går nu vidare med en närmare undersökning av dessa mödrar. Viktoriagårdens arbete har också gett material till andra studier. Carina Svensson har kartlagt arbetet med gravida kvinnor, och Katrin Bernstad har studerat mindfulness för behandling av oroliga spädbarnsföräldrar.

Margareta Brodén har själv skrivit både en avhandling och flera böcker om anknytningen mellan mamma och spädbarn. Det är i stor utsträckning hennes arbete som gjort att Viktoriagården varit först, och ofta främst, inom sitt område i Skandinavien.

För varje år ökar antalet remisser till Viktoriagården, och även tyngden i ärendena. Större stress i samhället ger mindre marginaler och mer risk för ångest och depression. Därför lär den gula villan på Fridhem även i fortsättningen ha en strid ström av stora och små besökare.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto: Roger Lundholm