Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Napp försenar amningen för förtidigt födda barn

2014-05-23
För tidigt född som håller mammas hand
Foto: Dreamstime

För tidigt födda barn som använder napp, löper dubbelt så stor risk att inte vara fullt ammande när de skrivs ut från sjukhuset jämfört med de barn som endast får använda napp minimalt. Men enbart vid hälften av neonatalavdelningarna ges rådet att minimera användningen av napp, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Många för tidigt födda barn klarar inte av att amma fullt ut och det är viktigt att man ger de bästa förutsättningarna för barnet att kunna få igång amningen så snabbt som möjligt.

– Att minimera nappen när barnet skall ammas mera, visade sig vara viktigt för de prematura barnen som föds i graviditetsvecka 24-36. Det gjorde att de hade dubbelt så stor chans att vara fullt ammande när de skrevs ut, säger barnsjuksköterska och doktorand Ragnhild Måstrup.

Dansk studie

Studien, som är en stor nationell undersökning, är gjort på mödrar och barn från alla neonatalavdelningar i Danmark, men kan överföras till svenska förhållanden, menar Ragnhild Måstrup. Undersökningen visade också att för tidigt födda barn som använde sk amningsnapp löpte dubbelt så stor risk för att inte amma fullt ut vid utskrivningen.

– Tidigare forskning har visat att det är positivt att använda amningsnapp till för tidigt födda barn, men i vår undersökning visar vi att det är flera komponenter som spelar in och att man verkligen ska tänka efter vilket barn som är i behov av amningsnapp, säger Ragnhild Måstrup.

Mor och barn tillsammans

Andra faktorer som visat sig vara positiva för att etablera full amning är kontrollvägning av barnet före och efter amningen – något som endast hälften av alla danska neonatalavdelningar gör.

De flesta för tidigt födda barn blir inlagda på neonatalavdelningen eller – om de är födda efter v 35 – på BB. Men inte alla neonatalavdelningar har möjlighet att lägga in modern tillsammans med barnet. De mödrar som blev inlagda tillsammans med sitt barn direkt efter förlossningen visade sig etablera amningen 1,5 dag tidigare.

Komma igång med amningen tidigt

Som ett komplement till amningen måste de flesta barn som är för tidigt födda sondmatas.

– Det är viktigt att mamman kommer igång med att pumpa ut bröstmjölk så tidigt som det bara går. Ju senare modern börjar med att pumpa ut, desto större är risken att hon inte får igång full amning och slutar amma i förtid.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Nyhet från Lunds universitet 22 maj 2014