Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Munbakterier lär oss mer om hur sjukdomar kan förebyggas

2023-11-28
Den nya avhandlingen är en del av Forskningsprogrammet Foresight, som har som mål att hitta nya prediktiva biomarkörer för karies och tandlossning. Foto: Håkan Röjder

Det finns ett stort behov att lära sig mer om hur sjukdomar som tandlossning och karies kan förebyggas. I en ny avhandling har munnens bakterier studerats på molekylär nivå för att få större förståelse om vilka mekanismer som kan användas för att behålla en god munhälsa.

Avhandlingen består av tre delarbeten och har som genomgående tema att utforska hur bakterier i munnen svarar på utifrån kommande signaler. Det första delarbetet innehåller en kartläggning av ett system som bakterieceller använder sig av för att reglera sina funktioner.

– Det här systemet har varit känt i människoceller sedan länge, och man vet att det finns hos olika bakterier. Men det har inte studerats så mycket i detalj hos bakterier i munnen, säger Carolina Robertsson, doktorand vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

Ett glykoprotein som påverkar vad bakterierna gör

I de två andra delarbetena har forskarna tittat på en specifik beståndsdel i vår saliv, ett slembildande glykoprotein och så kallat mucin som heter MUC5B.

– Som en del av det medfödda immunförsvaret kan mucinet påverka vad bakterierna i munnen gör. Det vi har sett är att det verkar hjälpa till att behålla friska förhållanden för tänderna och tandköttet.

Saliven sköljer och skyddar mot surt pH som annars kan skada tänderna, och det är också den största näringskällan för orala bakterier när munnen är frisk. Men det finns fortfarande stora kunskapsluckor kring hur bakterierna samarbetar för att skaffa sig näring därifrån.

– Molekyler i saliven har också specifika effekter på bakterier som spelar roll för munhälsan och det är det jag tittat på i avhandlingen. Om vi kan förstå mer av de mekanismerna så kan vi använda det för att förebygga sjukdomsutveckling hos patienter längre fram.

Alla delarbetena i avhandlingen utgörs av mikrobiologiska studier. Ett flertal olika metoder använts och jämförts, som konfokalmikroskopi, gelelektrofores, masspektrometri, nukleär magnetresonans, sekvensering och bioinformatisk analys.

– Vi kunde se att MUC5B påverkade både vidhäftningen, proteinuttrycket och metabolismen hos de orala bakterierna som studerades.

Målet att hitta nya biomarkörer för orala sjukdomar

Avhandlingen är en del av forskningsprogrammet Foresight, som har som mål att hitta nya prediktiva biomarkörer för karies och tandlossning för att identifiera patienter som löper större risk att drabbas av sjukdomarna.

– MUC5B verkar främja oral hälsa genom att gynna vidhäftning av ”goda” munbakterier samtidigt som det också stöttar hälsorelaterade aktiviteter hos bakterierna. Och på så sätt bibehålls den friska balansen i munnen vilket förhindrar att karies uppstår, säger Carolina Robertsson.

– Det är betydelsefullt att fokusera på förebyggande insatser eftersom en reparation sällan kan bli lika bra som kroppens egna naturliga försvar.

Länk till avhandlingen:Responses to External Cues in Oral Bacteria

Läs även: Går du för ofta till tandläkaren?

 

Text: ANNA DAHLBECK 

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Malmö universitet

 

Fakta Foresight

Forskningsprogrammet Foresight ska hitta en ny generation prediktiva biomarkörer och strategier för prevention som kan användas som redskap i den kliniska tandvården.