Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Motsägelsefullt beslut att välja bort mammografi

2017-02-14

Var femte kvinna som erbjuds att göra mammografi väljer att inte göra det trots att screening ökar möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Frågan är varför. I en ny avhandling vid Lunds universitet undersöker Åsa Ritenius Manjer de bakomliggande orsakerna till det motsägelsefulla beslutet.

Årligen drabbas över 55 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och som ett led i att minska antalet cancerfall erbjuds mammografiscreening till kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år. Målet är att kunna upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede och därmed kunna förebygga att man dör av sjukdomen.

Som lekman är det lätt att tänka att det vore självklart att undersöka sig och därmed öka möjligheten att upptäcka eventuell cancer i tid. Men Åsa Ritenius Manjer menar att frågan är betydligt mer komplex än så.

– Det är inte alla som enbart ser det medicinska värdet av undersökningen, utan även personliga överväganden och förutsättningar spelar in. Kvinnor uppfattar sina egna möjligheter på olika sätt. Man vet att det är bra att undersöka sig, men olika faktorer i livet gör att man ändå väljer att avstå, säger hon.

Det kan handla om allt från att man inte anser sig ha tid eller att man inte tror att man är drabbad till ekonomiska och sociala faktorer som att man inte vill ha ett svar eftersom man inte har råd att vara sjuk.

Inte bara ett rationellt beslut

– Att hamna i en situation som man inte skulle klara av eller kanske inte överleva blir ett så starkt hot att man inte agerar medicinskt rationellt, säger Åsa Ritenius Manjer.

I studien har Åsa Ritenius Manjer intervjuat såväl kvinnor som tackat nej till mammografi till de som har drabbats av bröstcancer. Många kvinnor känner sig ensamma i beslutet om de ska undersöka sig eller inte och av de som tackat nej var alla besvärade att inte följa hälsorekommendationen.

– Hur de än gör blir det i någon mening fel. Antingen går de emot samhällets rekommendationer och den egna övertygelsen eller mot det egna livets förutsättningar. Frågan blir mer existentiell än vad man först kan tro, säger Åsa Ritenius Manjer.

Artikeln är tidigare publicerad av Lunds universitet

Foto mammografi: ©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/FRANCOIS DESTOC ;