Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Antikroppar som möjligt nytt medel mot svår blodcancer

2013-05-06

Antikroppar ingår i vårt immunförsvar och har till uppgift att motverka främmande angripare. Det finns numera läkemedel baserade på antikroppar för att behandla bl.a. vissa inflammationssjukdomar och vissa former av cancer. Forskning i Lund öppnar nu möjligheter för ett antikroppsbaserat medel även mot myelom, en blodcancer som för närvarande saknar någon långsiktig behandling.

Myelom uppstår genom att en speciell typ av celler i benmärgen omvandlas till tumörceller. Blodbildningen blir störd och patienterna får blodbrist som leder till trötthet. Skelettet kan bli försvagat med risk för frakturer och hopklämda ryggkotor, och patienterna får också ibland njursvikt på grund av myelomsjukdomen.

I Sverige insjuknar ca 600 nya patienter i myelom varje år. Sjukdomen är ungefär lika vanlig i resten av världen, förutom i Afrika där den av okända skäl är vanligare.

Den antikropp som nu provas mot myelom kommer från ett ”biologiskt bibliotek” med tusentals antikroppar hos företaget BioInvent i Lund.

Förstör cancerceller

– Vi har testat BioInvents antikropp på flera sätt, bland annat på tumörceller från myelompatienter som förts in i möss. Försöken visade att antikroppen hade förmåga att förstöra myelomcellerna, förklarar Markus Hansson, docent vid Lunds universitet. Han arbetar bådesom forskare och som överläkare, och ansvarar för behandlingen av alla myelompatienter i Lundaregionen.

Antikroppen BI-505 har visat sig ha kraftig effekt på tumörcellerna både i cellstudier och djurförsök. Den har också testats i en inledande säkerhetsstudie på svårt sjuka patienter, och en studie av dess behandlingseffekt har nyss startat.

– Denna studie ska omfatta patienter som just fått sin diagnos och därför ännu mår ganska bra. Vi vill prova med antikroppsbehandlingen innan patienterna ännu behandlats med några andra medel, säger Markus Hansson.

Dagens läkemedel ger bara uppskov

Det finns idag flera läkemedel mot multipelt myelom, men ingen bot. Problemet är att inget av läkemedlen lyckas utradera cancern, vilket gör att cancercellerna efter en tids uppskov ökar i antal på nytt. Därför får myelompatienterna den ena behandlingsomgången efter den andra med olika läkemedel. Överlevnaden har förlängts genom nya medel, men det är fortfarande bara knappt hälften av patienterna som överlever i fem år efter sin diagnos.

Behandlingsstudien i Lund ska omfatta 15 patienter och beräknas vara klar under året. Om resultaten är bra hoppas Markus Hansson och hans medarbetare kunna fortsätta med att prova BI-505 i större studier. Det gäller då att undersöka hur den nya antikroppen används på bästa sätt: ensamt eller i kombination med andra medel, i början av sjukdomen eller i en något senare fas.

 Text: INGELA BJÖRCK

Artikeln är tidigare publicerad som en nyhet från Lunds universitet, 6 ma j 2013

Featurebild: Dreamstime; Porträttfoto: Ingela Björck