Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mobiltelefonen ska upptäcka vanliga sjukdomar

2017-03-10

Kameran i en vanlig mobiltelefon ska kunna användas som mikroskop för att tidigt, enkelt och billigt upptäcka vanliga parasit- och bakteriesjukdomar. Organismerna identifieras först i en bärbar nanoteknologisk detektor, utvecklad vid LTH, Lunds universitet, som därefter pluggas in i telefonen för att förstoras enligt en teknik utvecklad i USA.

Läs hela artikeln på Lunds universitets nyhetssida

På skärmen syns horisontella vita streck där tydligt vita regioner (dubbelsträngade GC-regioner) varvas med mörkare områden (enkelsträngade AT-regioner). Om identiska streck läggs bredvid varandra uppstår ett mönster som liknar butikernas pris-streckkoder (se infälld bild, källa NanoLund). Foto: Roger Lundholm

Läs även

Unik streckkod i nanorör avslöjar bakterier