Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Minska smärtan är målet för protesoperationer

2013-11-05
Anna Nilsdotter
Om smärtorna stör vila och sömn bör man inte vänta med en höftledsoperation menar Anna Nilsdotter. Foto: Roger Lundholm

Målet med att ge en artrospatient en ny höftled eller knäled är framför allt att patienten ska slippa smärtor. Det lyckas operationerna också bra med, men förväntningarna bör vara realistiska: att spela golf eller dansa kan vara svårt, även med nya knäleder.

Anna Nilsdotter är läkare och utbildningschef vid Hallands sjukhus i Halmstad. Som docent vid Lunds universitet forskar hon om artrosoperationer.

En av hennes studier gäller artrospatienter som fått en ny knäled. Studien visade att patienterna väntade sig att få en bättre fysisk förmåga efter operationen än de faktiskt fick.

41 procent väntade sig att kunna göra sådant som spela golf och dansa, men bara 14 procent klarade sådana aktiviteter fem år efter operationen. Att ha en aktiv livsstil anses viktigt idag, även bland äldre. Det är ett troligt skäl till de höga förväntningarna.

Ett annat är protestillverkarnas reklam, där de lyckade resultaten tonas upp och de eventuella problemen tonas ner. – Därför är det viktigt att ortopederna ger patienterna en realistisk bild av vad en operation ger för resultat, framhåller Anna Nilsdotter.

Mindre smärtor

Hon påpekar samtidigt att över 90 procent av patienterna ändå var nöjda allmänt sett. Även om de inte kunde ägna sig åt fysiskt krävande aktiviteter, så hade de allra flesta fått mycket mindre smärtor och en bättre funktion i vardagen.

Att artrosoperationer hjälper, framför allt mot patienternas smärtor, visade Anna Nilsdotter också i sin avhandling. Där studerade hon patienter som fått en ny höftled i slutet av 90-talet. På den tiden ville ortopederna vänta så länge som möjligt med höftledsoperationerna, för att undvika risken att protesen skulle lossna och kräva en omoperation.

Sedan dess har protestekniken blivit bättre, samtidigt som Anna Nilsdotter och andra forskare visat hur viktigt det är för patienterna att opereras innan de hunnit bli alltför dåliga. Idag opereras därför patienterna på ett tidigare stadium i sjukdomen.

– Om patienten har mycket ont av sin artros ser jag inget skäl att vänta med operationen. Det är viktigt att ta vara på alla goda år i den senare delen av livet, och höftledsoperationer ger ju en dramatisk förbättring av livskvaliteten, säger Anna Nilsdotter.

Rörligheten minskar efter ett tag

Förbättringen gäller särskilt den första tiden efter operationen. Senare uppföljningar visar att patienternas rörlighet så småningom minskar igen, även om operationen varit lyckad. Skälet är, enligt Anna Nilsdotter, att artros är en sjukdom som påverkar hela rörelseapparaten. Dels kan den dyka upp i andra leder, dels kan de tidigare smärtorna ha försämrat muskler och kroppshållning.

Att förbättringen inte kvarstår fullt ut är dock inget skäl att dra sig för en operation, menar hon. Om patienten har så ont att det stör vila och sömn kommer operationen att minska smärtorna.

Och det är patientens grad av smärta och inte röntgenbilderna som är utslagsgivande. Dessa stämmer nämligen inte alltid överens: patienten A kan ha mycket ont trots att röntgenbilden visar ganska lite brosknedbrytning, medan förhållandet är det omvända hos patienten B.

– Ändå är röntgenbilderna viktiga, eftersom vi måste veta att det verkligen handlar om artros och inte t.ex. om ländryggsproblem.

Text: INGELA BJÖRCK