Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskning om att minska cancercellers rörelseförmåga

2012-05-11

Många cancerforskare intresserar sig för proteiner i hopp om att hitta ledtrådar till cancerns gåta, men Martin Thelin, doktorand vid Lunds universitet, har visat att även cellens kolhydratstrukturer skulle kunna utnyttjas i framtida cancerbehandlingar.

migrerande cancerceller
Migrerande cancerceller. Foto: Katrin Svensson

Angreppssättet går ut på att minska cancercellens rörelseförmåga och spridning genom att hämma ett enzym som förändrar cancercellens kolhydratstrukturer.

– Vi har valt att studera matstrupscancer, men enzymet finns även i stor mängd i andra typer av cancerceller, berättar Martin Thelin.

I cellen byggs en stor del nybildade proteiner om för att sedan skickas ut ur cellen eller upp till cellytan.

Under ombyggnationen hängs långa kolhydratkedjor på vissa proteiner. Ett speciellt enzym gör att några av kedjorna förändras.

När dessa kedjor ändras kallas de för dermatansulfat. Martin Thelin och hans kollegor fann att enzymet var fyra gånger så aktivt i cancervävnad jämfört med i frisk vävnad.

– Om enzymet och dess produkt dermatansulfat saknas, så förändras signaler in till cancercellen så att den inte förflyttar sig lika mycket.

Om man lyckas blockera enzymet och hindra dermatansulfaten från att bildas skulle det kunna påverka cancercellens spridningsförmåga, säger Martin Thelin.

För forskargruppens del är det tydligt vad som är nästa steg: att ta fram ett ämne för att kunna blockera bildningen av dermatansulfat.

– Steg ett är att lyckas få fram strukturen på enzymet. Det borde vi kunna lösa på ett år, sen tar det kanske två år att utveckla en hämmare, en sk inhibator, för blockeringen och sedan om allt går bra, är det dags för flera utvärderande studier, säger Martin Thelin.

Text: ANNA APPELBERG

Pressmeddelande från Lunds universitet, 4 maj 2012