Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mindre smärta och kortare vårdtider vid ledoperationer

2014-01-29
knäprotesoperation
Knäprotesoperation vid Hässleholms sjukhus. Foto: Hässleholms sjukhus

För några år sedan hade det varit otänkbart att en patient skulle upp och gå bara några timmar efter en knä- eller höftprotesoperation. I Hässleholm har det blivit möjligt genom att teamet på Ortopediska kliniken hela tiden utmanar gamla tankemönster och tillämpar de senaste forskningsrönen.

Sören Toksvig Larsen
Sören Toksvig Larsen. Foto: Region Skåne

– Det finns många orsaker till att vi har lyckats så bra här, men bland det viktigaste är nog att vi begränsar patientens smärta genom att de kommer igång och rör sig tidigare, säger Sören Toksvig-Larsen som är docent, överläkare och forskningsansvarig på Forskningsenheten vid Hässleholms sjukhus.

– Förr kunde patienterna ligga i över en vecka innan de började röra på sig. Nu får de övningar direkt efter operationen som håller igång blodcirkulationen och minskar smärtan.

Snabbare tillfriskna efter operation

De senaste tre åren har Hässleholm sjukhus förändrat sitt arbetssätt drastiskt när det gäller höft- och knäledsoperationer för att patienterna snabbare ska tillfriskna efter operationen.

– Vi ifrågasätter all gammal kunskap och använder de senaste forskningsrönen, säger Sören Toksvig-Larsen. Nyckeln har varit ledningens stöd för vårt sätt att driva klinikens utvecklingsarbete parallellt med forskning. Vi har byggt upp ett aktivt forskningscentrum här på sjukhuset, med Marie Davidsson som forskningskoordinator och där hela vårdteamet på Ortopediska kliniken är delaktiga i utvecklingsarbetet.

höftprotesoperation
Höftprotesoperation vid Hässleholms sjukhus. Foto: Bild: Sandra Henningsson

Bättre resultat med narkos

En av doktoranderna vid kliniken disputerar i början av februari. Andreas Harsten är narkosöverläkare och i sin avhandling jämför han bland annat ryggbedövning med narkos.

– I de studier vi har gjort tillsammans med Rigshospitalet i Köpenhamn har vi kunnat se att patienterna mår mycket bättre efter operationen om de sövs med moderna narkosmedel jämfört med ryggbedövning som annars är vanligast vid knä- och höftledsbyten. Patienterna som har sövts under operationen har mindre ont efteråt. De mår också mindre illa och behöver inte heller vistas lika länge på sjukhus, säger Sören Toksvig-Larsen.

Förändrat arbetssätt med patienten i centrum

Hela verksamheten har setts över och alla moment har ifrågasatts kritiskt för att göra protesoperationerna så framgångsrika som möjligt.

Sören Toksvig-Larsen ger ytterligare några exempel på rutiner som har förändrats de senaste åren: ett minskat behov av kateter vid protesbyten genom den kortare vårdtiden och att de har slutat använda ett avsnörande förband kring låret för att minska blodgenomströmningen i samband knäledsbytet.

– I våra forskningsstudier har vi sett att begränsningen i blodgenomströmningen kan bidra till en längre vårdtid tvärtemot vad man tidigare trott. Andra förändringar i arbetssättet kring ledoperationer som vi har gjort på senare år är att patienterna får ett träningsprogram innan

Höftledsoperation vid Hässleholms sjukhus. Foto: Sandra Henningsson
Höftledsoperation vid Hässleholms sjukhus. Foto: Sandra Henningsson

operationen och vid behov minskar sin vikt. Allt för att få så lyckat slutresultat av operationen som möjligt. Det är helhetstänkandet med patienten i centrum som är så viktigt.

Sparat stora summor åt sjukvården

Arbetet med att korta vårdtiderna vid ledprotesoperationer har också sparat pengar åt sjukvården. Vid Hässleholm sjukhus, där cirka 1500 knä- och höftledsoperationer görs per år, har den årliga besparingen med det nya arbetssättet för ledprotesoperationer varit ungefär 20 miljoner, berättar Sören Toksvig-Larsen.

– Här finns både kunskapen och viljan att hela tiden göra vården bättre för patienterna. De korta avstånden mellan ledningen, klinikerna och forskarna har gett oss otroliga möjligheter till utveckling.

Text: NINA NORDH