Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Miljoner att spara om artros behandlas via app

2020-08-20
Bilden visar två shortsklädda ben och framför den ena håller en person klädd i vit rock en digital skärm med en röntgenbild av knäartros. Bilden indikerar att knäleden gör ont.
Foto: iStock/Stephane-Noiret.

87 miljoner kronor per år skulle den traditionella vården kunna spara ifall hälften av den nuvarande grundbehandlingen för patienter med artros genomfördes digitalt via en app istället för traditionellt på klinik. Det visar en ny  studie av forskare vid Lunds universitet.

Bilden föreställer Håkan Nero när han håller i sin mobiltelefon
Håkan Nero. Foto: Olle Dahlbäck

– Artrosbehandlingen i studien är densamma och följer Socialstyrelsens riktlinjer. Det enda som är nytt är att den levereras digitalt istället, vilket underlättar att kontinuerligt följa patienterna, något som är viktigt vid kronisk sjukdom. Kan behandlingen via app dessutom levereras billigare och med större effekt, vilket resultaten i denna studie föreslår, så är det såklart ännu bättre, säger Håkan Nero, fysioterapeut och en av forskarna som står bakom studien.

I studien där digital artrosbehandling jämfördes med traditionell behandling av artros på klinik, sammanställdes kostnaderna för patientbesök, administration, träning och utbildning av fysioterapeuter, samt kostnader för patienten i form av resor och frånvaro från arbetet. Dessutom gjordes en kostnadseffektanalys, där resultatet på smärta av respektive behandlingsalternativ togs i beaktning.

– Det visar att det digitala behandlingsprogrammet för artros kostar cirka 25 procent av det traditionella behandlingsprogrammet. Det digitala är även mer kostnadseffektivt sett till effekten på patientens smärta, vilket innebär att man uppnår högre positiv effekt på smärta per spenderad krona. Studien visar också att om hälften av de patienter som fått standardbehandling istället skulle gått det digitala programmet, skulle det gå att spara cirka 87 miljoner kronor per år.

Uppföljning av tidigare studie

Den aktuella studien är en uppföljning av en tidigare studie om digital behandling av artros som forskarna publicerade våren 2020. I den fick 500 patienter från hela landet med artros i knä eller höft under en längre tid dagligen nya övningar och lektioner via en app i sin mobiltelefon. Veckovis fick patienterna digitalt rapportera sina resultat av övningarna.

Läs även: Appträning halverade smärta vid artros

(länk till studie publicerad våren 2020)

Efter 6 månader hade patienterna med hjälp av de enkla övningarna, som de fick för att stärka muskulaturen kring området med artros, i genomsnitt nästan halverat sin smärta. Dessutom hade den fysiska rörligheten förbättrats i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Även de patienter som fortsatte programmet upp till ett år visade lika bra resultat. Något som överraskade forskarna.

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, sa Håkan Nero i samband med att studien publicerades.

Håkan Nero tror att digital behandling mot artros kommer att bli vanligare framöver.

– På grund av rådande pandemi har utvecklingen och testandet av digitala alternativ accelererat. Dessutom kommer ständigt ny forskning som visar på fördelar med välbyggda digitala behandlingsprogram.

Vetenskaplig artikel: ”Costing analysis of a digital first-line treatment platform for patients with knee and hip osteoarthritis in Sweden

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet