Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Appträning halverade smärta vid artros

2020-03-09

Genom att dagligen under 6 månader göra några enkla fysiska övningar och få information om sin sjukdom kunde 500 patienter med artros i genomsnitt nästan halvera sin smärta och förbättra sin fysiska funktion. Till sin hjälp använde de en nyutvecklad mobilapp.

Håkan Nero. Foto: Olle Dahlbäck.

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, säger forskaren och fysioterapeuten Håkan Nero vid Lunds universitet.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och är på sitt sätt unik då forskarna följt patienterna med artros under en längre tid, en del av dem upp till 1 år.

– Vad vi känner till har ingen studie tidigare följt patienter med artros som kontinuerligt behandlat sig själva och rapporterat in sina resultat av övningarna upp till ett år. Det finns liknande studier i USA, men då handlar det om patienter med typ 2-diabetes.

Två till tre övningar om dagen

I studien ingick 500 patienter från hela landet med en majoritet av kvinnor runt 60 år och med en viss övervikt (ett genomsnittligt BMI på 28 för dem med knäartros och 27 för de med höftartros). Samtliga hade artros i knä eller höft. Vid studiens början fick de fylla i ett hälsoformulär, en procedur som de sedan fick upprepa var tredje månad. Under testperioden fick de sju dagar i veckan via en app i sin mobil ta del av nya övningar och lektioner om artros.

– Det handlar om två till tre övningar om dagen för att stärka muskulaturen kring det drabbade området. Övningar som tar fem till tio minuter.

Varje vecka fick patienterna sedan via nätet rapportera den smärta de upplevde och varannan vecka testa sin fysiska funktion.

– Efter 6 månader upplevde de i genomsnitt nästan en halverad smärta och den fysiska rörligheten hade förbättrats med i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Resultaten såg lika bra ut hos de som fortsatt programmet i upp till ett år. Normalt brukar artros i höften vara svårare att behandla, men i vår studie såg vi ingen skillnad mellan knä och höft, inte heller mellan kön eller olika åldrar, säger Håkan Nero.

Digital teknik ett bra alternativ

Artros ger värk i leder och är den vanligast förekommande ledsjukdomen i världen. Sjukdomen kommer ofta smygande och vanligast är att man får ont i knä, höftleder, fingrar och fötter. Den kan drabba alla, men förekomsten är vanligare ju äldre vi blir. I Sverige uppskattas var fjärde person över 45 år ha artros. Handledd träning och utbildning, tillsammans med daglig fysisk aktivitet är rekommenderat för att lindra besvären.”

– Fysisk aktivitet är bra både för att förebygga artros och att lindra besvären när de väl uppkommit. En del patienter med artros föredrar kanske att träna traditionellt på en klinik, men resultaten i studien tycker jag visar att det går att träna med framgång även med hjälp av digital teknik. En app i mobilen är ju lättillgänglig och en fördel för exempelvis människor som bor i glesbygden.

Vetenskaplig artikel: Improving osteoarthritis care by digital means – Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment

Text: OLLE DAHLBÄCK

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet

Artros – en biomekanisk åkomma

I de allra flesta fall av artros kan orsaken härledas till mekanisk påverkan på leden. Vid allvarlig skada i ungdomen, exempelvis korsbands- eller meniskskador finns ökad risk för artros. Likaså vid medfödda förändringar i höftleden påverkas mekaniken i leden.

Med ökande ålder förändras relationen mellan vikt och musklernas förmåga att avlasta leden. När mekaniken i leden under lång tid har förändrats då överväger den ogynnsamma mekaniken i leden alla andra faktorer som kan orsaka progress av sjukdomen Fortfarande saknas bevis för att den inflammation som kan uppkomma på grund av ogynnsam mekanik i leden kan leda till att förvärra strukturella skador i en redan drabbad led. Behandlingar som korrigerar den ogynnsamma mekaniken har i åtskilliga studier visat på långvariga goda effekter på smärta och ledfunktion jämfört med behandlingar som undertrycker inflammation vilka endast har tillfälliga effekter. Således påverkar ledspecifik muskelträning de ökade fysiska krafterna som orsakar skador på en led. Samtidigt stimulerar måttlig belastning och rörelse att brosket (ledytan) bildar nya byggstenar.

Källa: Håkan NeroRef: Felson D. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Jan; 21(1): 10–15.