Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Milda stimulerande medel förbättrar prematura barns utveckling

2023-11-27
Foto: iStock/Farrukh Saeed

Det finns mycket forskning om hur stimulerande medel, som till exempel koffein, kan minska andningsuppehåll hos prematura barn. Nu har Cochrane Sverige, på uppdrag av WHO, granskat och sammanställt en översikt av alla de studier som gjorts för att kunna skapa internationella riktlinjer.

Varje år föds omkring 15 miljoner barn för tidigt, prematurt, i världen. I Sverige innebär det runt sex procent av alla barn som föds. De flesta av dem föds efter vecka 32 och majoriteten växer upp med samma förutsättningar som barn som fötts fullgångna. Men runt 400 av barnen föds före vecka 28. Så små bebisar, har en högre risk att att drabbas av lungsjukdomar, intellektuella funktionsnedsättningar, blindhet eller dövhet. Ungefär hälften har också andningsuppehåll (apné), vilket innebär att de slutar andas i flera gånger under sömnen i minst 20 sekunder .

Matteo Bruschettini

– Metylxantiner, milda stimulerande medel, är ämnen som finns i exempelvis te, kaffe och choklad. Dessa ämnen – där koffein är den vanligaste typen – har visat sig kunna hjälpa till att främja bebisens andning genom att stimulera det centrala nervsystemet och därmed minskar risken för andningsstopp, säger Matteo Bruschettini, neonatalläkare vid Skånes universitetssjukus och docent i pediatrik vid Lunds universitet.

WHO beställde översikt

Matteo Bruschettini är också chef för Cochrane Sweden och uppskattar att WHO har vänt sig direkt till svenska Cochrane som bedriver forskning inom området, för att beställa en översikt över effekterna av metylxantiner.

– I den Cochraneöversikt som nu gjorts, framgår att metylxantiner minskar risken för andningsuppehåll och troligen behovet av andningsmaskiner. Stimulerande medel visar sig även kunna förbättra lungfunktionen utan neurologiska skador och att speciellt koffein förbättrar barnets utveckling vid 18-24 månaders ålder. Översikten, har legat till grund för WHO:s internationella riktlinjer. Nästa steg är att utforska hur riktlinjerna kan vara till stöd för svensk hälso- och sjukvård, avslutar Matteo Bruschettini.

Länk till Cochraneöversikten:What are the benefits and risks of methylxanthines (mild stimulant medicines) for premature babies whose breathing pauses during sleep (apnea)?

Länk till WHO:s internationella riktlinjer: WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant

 

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet