Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Metod att mäta smärtstillande effekt i hjärnan

2011-08-31

 

Hjärnan
Bild: Dreamstime

Kan de som lider av kronisk smärta slippa smärtan med skräddarsydda läkemedel i framtiden? Omöjligt är det inte enligt Tanja Jensen som i dagarna lägger fram en avhandling där första steget tas mot smärtstillande.

Hon har tagit fram en metod som gör det möjligt att mäta smärtsignalerna i hjärnbarken före, under och efter en skada. Dessutom att kunna skilja på smärtstillande läkemedels lugnande effekt från den smärtlindrande. Det lyckades genom att mäta smärtsignalen i hjärnan med inplanterade ultratunna elektroder berättar Tanja Jensen.

Skräddarsy

– Vi visade att det går att särskilja läkemedels lugnande och bedövande effekt, förklarar Tanja Jensen. Observationen skapar en förutsättning att skräddarsy läkemedel till att ge önskade smärtstillande egenskaper.

Forskningen har hon bedrivit i neurofysiologi vid Neuronano Research Center vid Lunds universitet.

Solskador

Hon använde sig av djurmodeller som fått en mindre solbränna i sina studier. Det gick att studera vakna djurs smärtsignaler under en längre tid tack vare att de elektroder som användes var mycket mindre än tidigare. De var ungefär en femtedel så tjocka som ett hårstrå!

I ett av delarbetena har visats att det inte bara är skadan i sig som gör ont utan även området runt denna skada. Det var när Tanja Jensen testade råttor som fått för mycket solbränna som hon fann detta!

Detta delarbete var unikt, det var första gången en sådan mätning lyckades genomföras i hjärnbarken.

Kostsamt lidande

Var femte svensk beräknas lida av kronisk smärta i dag orsakade av sjukdomar eller skador. Utöver att smärtan försvårar deras liv och utgör ett personligt lidande är det dessutom kostsamt för samhället.

– Beräkningen är att det kostar svenska samhället närmare 100 miljarder kronor om året.

Tanja Jensen ser sina studier som ett startskott för fortsatt forskning både för henne själv och av andra smärtforskare.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Lunds universitet 30 augusti 2011