Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Metastas i armhålan avgörande för behandling av bröstcancer

2013-07-26

Det är lika viktigt att följa upp och analysera lymfkörtelmetastaser när man ska välja medicinsk strategi vid bröstcancer som analysen av själva brösttumören.

Det visar en studie av 500 kvinnor med bröstcancer som genomförts vid Skånes universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett. Forskarna visar att indelning av lymfkörtelmetastaser i molekylära undergrupper ger betydligt mer information om risken för återfall än bara den rutinmässiga analysen av själva brösttumören.

Idag utförs rutinmässigt en subtypning, indelning av brösttumören i undergrupper, efter det kirurgiska ingreppet, men inte av armhålans lymfkörtlar. I studien upptäckte forskargruppen att när patienten hade olika molekylära subtyper i brösttumören och canceromvandlade lymfkörtlar, var det subtypen i lymfkörteln, inte brösttumören, som gällde efter 10 år. Idag har den behandlande läkaren inte tillgång till den här informationen berättar Lisa Rydén, docent i kirurgi vid Institution för klinisk vetenskap.

– Den här tilläggsinformationen skulle kunna medföra att patienter med en mer aggressiv tumörform i lymfkörtelmetastasen kan erbjudas cytostatika eller målstyrd behandling, även om brösttumören har en gynnsam tumörbiologi, konstaterar hon.

Det här innebär att inför val av individualiserad behandling, så kallad personalized medicine, kan typning av lymfkörtelmetastasen i framtiden bli en viktig del av informationen.

Text: Anna-Lena Boive

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus, 23 juli 2013

Läs en längre intervju med Lisa Rydén:Säkrare bröstcancerprognos om lymfkörtlarna undersöks