Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mer om BioFINDER-studien

2015-05-08

Här hittar du tre fördjupande artiklar om BioFINDER-studien.

(tillbaka till De vill utrota Alzheimers sjukdom)

All glömska är inte demens – men knappt hälften får rätt diagnos

Idag finns cirka 160 000 personer med demens i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25 000. Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder och med en åldrande befolkning kan man förmoda att antalet demenssjuka kommer att öka. Än så länge finns ingen botande behandling men mycket finns att göra för att både förebygga och bromsa förloppet – bara man får rätt diagnos. Idag får tyvärr inte ens hälften rätt diagnos och behandling. (intervju med Lennart Minthon) Läs mer

Mota Alzheimers i grind – avancerad teknik spårar tidiga tecken

Neurologen och forskaren Oskar Hansson har lyckats visa att biomarkörer i ryggvätska kan tidigt sålla fram personer som löper risk att drabbas av Alzheimers. Men för att förstå vad som faktiskt triggar igång sjukdomen och varför hjärnans nervceller börjar dö – och för att i förlängningen hitta bot – behövs ett helhetsgrepp, en kombination av flera olika metoder. Avancerad bildteknik är en viktig pusselbit i hans fortsatta arbete. (intervju med Oskar Hansson) Läs mer

Hudbit för hudbit närmare Alzheimers gåta

Vad sägs om att kunna studera hur hjärnans celler mår med hjälp av hudceller? Låter det som science fiction? Faktum är att demensforskare i Lund och Malmö finslipar just nu tekniken där man omvandlar hudceller, tagna genom ett vanligt vävnadsprov från huden, till nervceller som lever i en odlingsskål. I nästa steg hoppas de kunna utveckla ett system där dessa omvandlade hudceller återspeglar vad som sker i en Alzheimersdrabbad hjärna. (intervju med Håkan Toresson) Läs mer