Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mekanismerna bakom vanlig blåskatarr

2016-10-19

Forskare vid Lunds universitet publicerar nya rön som förklarar de molekylära mekanismerna bakom vanlig blåskatarr. Fynden kan bana väg för ny behandling som ett alternativ till antibiotika.

Urinvägsinfektioner är en grupp vanliga infektionssjukdomar som drabbar människor i alla åldrar, men främst kvinnor. Ungefär hälften av alla kvinnor får akut cystit eller ’’blåskatarr’’ minst en gång i livet. Mellan 20-30 procent av dessa kvinnor drabbas av upprepade plågsamma infektioner. Trots detta är kunskapen om orsakerna till blåskatarr begränsade. Nu publicerar forskare vid Lunds universitet rön som för första gången förklarar de molekylära mekanismerna bakom denna vanliga infektionssjukdom.

Alternativ till antibiotikabehandling

Nyckeln till fördjupad kunskap om blåskatarr är att förstå varför urinblåsan blir svårt inflammerad hos vissa personer, men inte andra.

catharina_svanborg_medium
Catharina Svanborg

– Våra resultat visar på en ny molekylär mekanism som förklarar uppkomsten av akut cystit. Vi föreslår också ett behandlingsalternativ till antibiotika, baserat på att inaktivera den skadliga sjukdomsprocessen. Dessa fynd är särskilt viktiga i en tid då utbredd antibiotikaresistens gör det allt svårare att behandla olika typer av urinvägsinfektioner, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi vid Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin, Region Skåne.

Forskargruppen har visat att blåskatarr beror på en överdriven inflammation orsakad av cytokinen IL-1β. Cytokiner är en signalsubstans som produceras av immunförsvaret, ofta som svar på en infektion, och som i vanliga fall leder till måttlig inflammation och läkning av infektionen. Vid blåskatarr verkar dock denna reaktion vara överdriven.

Överdriven inflammation

– Vi har sett att vid akut cystit sker en oönskat kraftig ökning av cytokinen IL-1β vilket leder till en överdriven inflammation och sjukdom. Vi har också identifierat de gener som är involverade i den överdrivna inflammationen. Hos möss med defekter i de gener som reglerar IL-1β-produktionen uppstod den massiva inflammation som orsakar akut cystit. Överaktiveringen av IL-1β produktionen orsakades i sin tur av ett enzym i blåsan som bara aktiverades när dessa gener saknas.

– Över-aktiveringen av IL-1β produktionen orsakades i sin tur av ett enzym i blåsan som bara aktiverades när dessa gener saknas. Enzymets roll är att klyva den inaktiva pro-formen av IL-1β till dess pro-inflammatoriska form och leders till hör IL-1β produktion just i urinblåsans slemhinna, säger Ines Ambite, doktorand i projektet.

Det visade sig också att det är möjligt att behandla akut cystit genom att hämma över-aktiveringen av IL-1β. Behandling av möss med IL-1β-hämmare gav en tydlig positiv effekt på sjukdomen.

– Om det fungerar även på människor skulle det kunna vara ett alternativ till antibiotikabehandling, avslutar Ines Ambi.

Text: KATRIN STÅHL

Vetenskaplig artrikel

Molecular Basis of Acute Cystitis Reveals Susceptibility Genes and Immunotherapeutic Targets