Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mef Nilbert får årets Tarmcancerpris

2010-03-19

Mef Nilbert, professor i onkologi vid avdelningen för onkologi, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus får årets Tarmcancerpris för sin förmåga att förena forskning och patientnytta. Tarmcancerpriset delas ut av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, i samarbete med Roche. Prissumman är 10 000 kronor.

”Hon förenar forskning med patientnytta och har en enastående förmåga att informera så att alla förstår – en egenskap som uppskattas av patienter och anhöriga. Därför går Tarmcancerpriset 2010 till professor Mef Nilbert vid avdelningen för onkologi, Lunds Universitet och Skånes Universitetssjukhus.”

– Det känns jättekul, särskilt som patienterna har valt. Att förena grundvetenskap med klinisk tillämpning är det som driver mig. Jag tycker vi är skyldiga våra patienter att korta steget från upptäckt till praktisk nytta. Det har vi bland annat gjort med ärftlig tarmcancer där vi letat gener och förbättrat riktlinjerna för att hitta personer med ökad risk att få cancer. Vi har tagit dessa fynd direkt till kliniken i form av genetisk rådgivning och kontrollprogram för att förhindra att fler i familjen drabbas, berättar Mef Nilbert.

Priset delas ut på Tarmcancerdagen den 19 mars 2010. Syftet med priset är att uppmärksamma personer som påverkar och förbättrar tillvaron för personer med tjock‐ och ändtarmscancer.

Den näst vanligaste cancerformen i Sverige

– Det är viktigt och bra att denna, den näst vanligaste cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige uppmärksammas, för okunskapen om sjukdomen är stor. Det är lättare att förhålla sig till bröstcancer eller mannens motsvarighet, prostatacancer. Om vi haft ett kontrollprogram, som många andra länder har, hade det varit naturligt att säga ” idag har jag varit på tarmcancerkontroll”, säger Mef Nilbert.

Ett kontrollprogram för tarmcancer skulle göra stor nytta, enligt Mef Nilbert.

– Värdet av regelbundna kontroller för att upptäcka tjock‐ och ändtarmscancer är att jämföra med värdet av mammografi när det gäller att hitta tumörer tidigt och därmed förhindra dödsfall. Kontrollerna skulle sannolikt också leda till att fler lär sig känna igen symptomen och tidigare söker vård när de misstänker att något är fel. I dag kommer många patienter sent.

Goda prognoser vid tidig upptäckt

Både kirurgi, strålning och läkemedelsbehandling har gjort stora framsteg de senaste decennierna. Vid tidig upptäckt av tjock‐ eller ändtarmscancer, dvs. när cancern bara växer i tarmväggen, botas praktiskt taget alla patienter genom operation. Men även för patienter med sjukdom som spridit sig finns idag helt andra möjligheter och nya effektiva behandlingar att erbjuda.

– Kunskapen om tumörernas biologi har burit frukt i form av nya behandlingar för tarmcancer. Det känns väldigt bra, säger Mef Nilbert.

Pressmeddelande från Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka 19 mars 2010