Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Medicinpriset går till mRNA-vaccinet

2023-10-02
Bild: iStock/MicroStockHub

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2023 tilldelas Katalin Karikó och Drew Weissman för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

De belönade upptäckterna blev avgörande för utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under den pandemi som drabbade världen i början av 2020. Pristagarnas banbrytande forskning har på ett fundamentalt sätt ändrat vår förståelse för hur mRNA samspelar med immunsystemet. Detta bidrog till den enastående snabba utvecklingen av vaccin under ett av vår tids största hot mot människors hälsa. Källa: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Länk till hela motiveringen och förklaringen av deras forskning.

 

Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin 2023 Katalin Karikó och Drew WeissmanIllustration: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Läs även: Lundaforskare kommenterar Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023