Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Med fokus på bipolär sjukdom

2014-10-23

sol och mörka moln

Foto: Colourbox

Affektivt centrum (AC) i Malmö är en öppenvårdsmottagning inom vuxenpsykiatrin som har specialiserat sig på patienter med bipolär sjukdom. Det är en patientgrupp med stor suicidbenägenhet.

– Studier från bland annat USA har visat att suicidrisken minskar stort om patienten får behandling på en specialiserad mottagning, säger Robin Åkerlund, leg. psykolog vid Affektivt centrum.

AC öppnade i oktober 2013 och har idag 350 patienter som är knutna till centrumet. Man behöver remiss för att komma till mottagningen och de flesta remitteras från allmänpsykiatrin.

– När en patient kommer till oss gör vi först en diagnostisk utredning för att bekräfta diagnosen bipolär sjukdom. Därefter erbjuder vi patienten att delta i vårt vårdprogram som består av olika moduler. Det tar mellan ett till två år att ta sig igenom programmet och målet är att patienten ska lära sig att leva med sin sårbarhet.

Ge patienten kunskap

Efter fastställd diagnos erbjuds patienten att delta i ett program som kallas ”psykoedukation” vilket sker parallellt med läkemedelsbehandling. Psykoedukation är ett evidensbaserat program från Spanien som består av 21 tillfällen som sträcker sig över fem månader och leds av läkare, sjuksköterska och psykolog. Främsta syftet är att ge patienten kunskap om att hantera sin sjukdom. Parallellt erbjuder man även stöd till anhöriga.

För en del är psykoedukationsprogrammet fullt tillräckligt. Därefter behöver de bara komma på glesa uppföljningsbesök, oftast ett par gånger per år. För andra, som kanske har andra problem utöver bipolär sjukdom finns ytterligare behandlingar att delta i. Det kan handla om kognitiv träning, mentorsledd återhämtning m.m. Affektivt centrum håller fortfarande på att bygga upp sin verksamhet och flera behandlingar kommer att introduceras.

– Den första gruppen av patienter som skrevs in förra hösten har nu tagit sig igenom vårt vårdprogram och de flesta är mycket nöjda, säger Robin Åkerlund.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

Läs mer om de forskningsstudier som Affektivt centrum deltar i:

Ett objektivt mått på suicidrisk

Funktionell remediering