Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mäter stora ofödda barn för säkrare förlossning

2012-06-27
Gun Lindell
Gunilla Lindell har använt två olika metoder för att mäta risk vid förlossning av stora barn. Foto: Roger Lundholm

Vid förlossningar av barn över 4 500 gram ökar risken för skador på både modern och barnet. Därför är det viktigt att förutse sådana förlossningar för att undvika komplikationer.

Om detta handlar barnmorskan Gun Lindells avhandling från Lunds universitet. Hon har tillsamman med docent Karin Källén och professor Karel Marsal utarbetat nya metoder för att förutse stora barn.

Barn över 4500 gram kan orsaka stora bristningar i underlivet hos modern. Barnet riskerar också att fastna med axlarna på väg ut, vilket kan leda till syrebrist samt nervskador i armarna – skador som i värsta fall kan bli bestående.

Ny beräkningsmodell

I en av Gun Lindells nya metoder för upptäckt av stora barn har uppgifter om modern – sådant som vikt, BMI och diabetes före graviditeten – tagits med i beräkningen, liksom fostervikten enligt rutinultraljud cirka sju veckor före förlossningen.

Överviktiga kvinnor får ofta stora barn, och den nya beräkningsmodellen visade sig förbättra upptäckten av dessa.

Ultraljud mot slutet av graviditeten

Den andra metoden handlar om en ny ultraljudsteknik.

– Vi har valt ut de kvinnor som vid rutinultraljudet hade ett misstänkt stort barn, och kallat tillbaka dem nära förlossningstiden. Fostret mättes med både två- och tredimensionell ultraljudsteknik och vikten skattades med en nyutvecklad formel. Om födelsevikten beräknas bli över 4500 gram kan man välja att antingen sätta igång förlossningen eller göra ett planerat kejsarsnitt, förklarar Gun Lindell.

Övervikt ökar

På KK i Lund planerar man ytterligare studier med de nya beräkningsmetoderna. Barn, stora för tiden, utgör idag nästan 5 procent av alla nyfödda och barn större än 4500 gram omkring 2,5 procent.

Eftersom antalet överviktiga kvinnor ökat de senaste decennierna antas siffran inte sjunka den närmaste tiden.

Text: INGELA BJÖRCK

Ur Nyhetsbrev för massmedia nr 4/12 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.