Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Manlig infertilitet – ett glömt område

2014-03-28

Alexander Giwercman installerades som professor vid Lunds universitet 14 mars 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

provrörsbefruktning
Provrörsbefruktning. Foto: Roger Lundholm

Som en fortsättning av mitt disputationsarbete, som handlade om testikelcancer, har jag utvidgat mitt forskningsområde till att också innefatta manlig infertilitet och dess konsekvenser för det allmänna hälsotillståndet.

Ofrivillig barnlöshet – infertilitet – är ett stort problem som drabbar 15–20 procent av alla par, och i hälften av fallen beror barnlösheten på den manliga parten. Många kan behandlas med provrörsbefruktning, men vi vet för lite om de underliggande orsakerna till infertilitet och om långtidskonsekvenserna av tillståndet.

Jag försöker att kartlägga hur mäns fertilitet påverkas av olika miljö- och livsstilsfaktorer. Min forskning handlar också om vilka effekter cancer och cancerbehandling i barndomen och i tidigt vuxenliv har på mäns fertilitet. Jag undersöker också om infertila män har brist på manligt könshormon, vilket på sikt kan leda till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och benskörhet.

Jag hoppas min forskning kan bidra till att förebygga manlig infertilitet, förbättra behandlingen av dessa män och förhindra att de på grund av könshormonbrist drabbas av allvarliga komplikationer som kan påverka livskvaliteten och livslängden.

Text: ALEXANDER GIWERCMAN

Artikeln är tidigare publicerad i broschyren Professorsinstallation 14 mars 2014, Lunds universitet