Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många mediciner för att hålla symtomen borta

2012-10-07
Mediciner
Att ta flera olika mediciner många gånger om dagen är inte ovanligt för personer med Parkinson.

Darrar och skakar handen, känns armen stel, har du svårt att röra dig och är du över 50 år? Då finns risken att du har Parkinsons sjukdom, en neurologisk sjukdom som runt 20 000 personer har i Sverige.

Parkinsons sjukdom beror på att de 1 miljon nervceller i hjärnan som producerar den kemiska substansen dopamin bryts ner och dör. Dopamin behövs för att hjärnan ska kunna kontrollera våra kroppsrörelser och utan dopamin får man svårare att röra sig.

– Dopamin är smörjoljan i hjärnans servomotor, när det produceras mindre dopamin är det precis som i bilens servomotor, det går långsamt trögt och stelt, säger Håkan Widner, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund när han talar på Världsparkinsondagen i Malmö den 11 april 2012.

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom vet man inte. Ålder och ärftliga orsaker är de främsta riskfaktorerna och sjukdomen är vanligare bland män. Diagnosen ställs utifrån personens sjukdomshistoria och genom en neurologisk undersökning. Det går inte att upptäcka sjukdomen genom blodprov eller röntgen.

Sjukdomen med långsamt förlopp

Parkinsons sjukdom har ett långsamt förlopp och symtomen kommer smygande och förvärras med tiden. Skakningar, stelhet, svårighet att röra sig och muskelsvaghet är några av symtomen Det går inte att bota sjukdomen men med läkemedel kan symtomen behandlas.

Symtomen varierar mycket från person till person och även behandlingen skiljer sig mellan individer. Den vanligaste behandlingen är att tillföra hjärnan nytt dopamin genom ett läkemedel som omvandlas till dopamin av de nervceller som finns kvar.

Den här behandlingen kan fungera bra många år men med tiden blir det svårare att hålla en jämn behandling över dygnet och under vissa tider får man svårt med ofrivilliga rörelser, skakningar och stelhet. Genom att kombinera olika mediciner kan man förlänga den symtomfria tiden på dygnet och det kan handla om att patienter får ta 30 olika tabletter vid 15 tillfällen på dygnet.

Skräddarsydd behandling

– För att få en optimerad behandling måste man testa många mediciner och kombinationer för att skräddarsy behandlingen för varje patient. Det här är avancerad polypharmaci (användande av många läkemedel samtidigt), där vi jagar symtom, säger Håkan Widner.

När man ändå inte kan få en god effekt av läkemedlen kan det vara aktuellt med mer avancerad behandling antingen genom att ge en jämn tillförsel av läkemedel via en bärbar pump eller genom elektrisk stimulering av nervceller via elektroder som opereras in i hjärnan, Deep Brain Stimulation.

– Det finns fortfarande behov av nya typer behandlingar och det pågår mycket forskning, allt ifrån genterapi, cellterapi till försök med att återskapa de dopaminproducerande nervcellerna, säger Håkan Widner.

Text och foto: RAGNHILD AHLGREN

(Källor: Hjärfonden, Parkinsonförbundet, Läkemedelsverket)