Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Män som slår kvinnor

2015-12-09
Deprimerad kvinna
Hur förklarar män som slår sin partner sitt beteende? Vilka strategier använder de sig av för att kunna bearbeta vad de gjort? Sociologen Susanne Boethius har intervjuat män som frivilligt sökt behandling för sitt våldsamma beteende.

 

Behandling för män som misshandlat sin partner ges på kommunala mansverksamheter och består ofta av samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

boethius_webb
Susanne Boethius har nyligen skrivit en avhandling om mäns våld mot kvinnor. Foto: Ulrika Oredsson

Männen som Susanne Boethius har intervjuat beskriver det som mycket positivt att kunna tala om sitt beteende med andra.

– En intressant slutsats av mina intervjuer är att männen inte längre uppfattar det egna våldet som lika alarmerande efter att ha träffat andra som är gjort liknande saker, säger hon.
Hon menar att det finns en paradox i männens beteende; Å ena sidan söker männen hjälp för sitt uppförande, å andra sidan fortsätter de beskriva sig själva som moraliska.

 

Så argumenterar männen som slår

Susanne Boethius försöker förstå hur männen argumenterar, inför sig själva och inför andra:

– En strategi är att lyfta in kvinnan som medskyldig och beskriva våldet som ömsesidigt, säger Susanne Boethius. En annan är att jämföra med andras mycket grövre våld och på så sätt förminska det man själv har gjort.

Susanne Boethius har också analyserat enkätsvar från närmare 200 män som sökt hjälp vid olika mansverksamheter. Många av männen rapporterar ett år efter behandlingen att de inte längre utövar fysiskt våld.

– Många av männen i studien menar att de avsett söka hjälp för sitt beteende tidigare men haft svårt att veta var de skulle vända sig. Männen rapporterar även hur de försökt att synliggöra problematiken i många olika sammanhang men utan att lyckas.

Text: ULRIKA OREDSSON

Foto kvinna i blått ljus: Dreamstime

Texten är tidigare publicerad på Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.