Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lurig cancer hittas med ny (uppfunnen) borr

2016-05-09

Charles Walther, läkare och forskare på Lunds universitet, vann 2012 TV4-programmet Uppfinnarna med sin endoskopiska borr – EndoDrill. Borren används för att kunna ta djupa vävnadsprover av till exempel tumörer i mag- och tarmkanalen. Nu är den första vetenskapliga studien gjord på människor och från och med hösten 2016 är instrumentet tillgängligt att börja användas i sjukvården.

I Sverige genomförs varje år 300 000 gastroskopier. 1-3 procent av dessa visar på djupt liggande tumörer.

– Denna typ av tumörer utgör en både kostsam och växande del av dagens tumördiagnostik. De är ofta omöjliga att diagnosticera med dagens tångliknande biopsi-instrument och istället krävs större ingrepp för provtagning. För att kunna ställa rätt diagnos behöver vi få ut ett tillräckligt stort vävnadsprov som kan användas för att genomföra molekylära analyser, säger Charles Walther och menar att det är ett erkänt problem i sjukvården att det är svårt att få en tillräckligt bra biopsi på ett säkert och snabbt sätt för patienten.

charles-walther_dsc8919cruona-13
Charles Walther. Foto: Kennet Ruona

Det är framför allt GIST (Gastrointestinal stromacellstumör) som är svåra att fånga. De ligger under slemhinnan, som är som en plastpåse ovanpå tumören, vilket gör att flera av de metoder som finns idag gör att det prov man får ut är för ytligt eller innehåller för lite vävnad.

Säkraste sättet att få tillräckligt material för att kunna ställa diagnos, är genom en så kallad röntgenledd biopsi, där man går in med två grova nålar genom patientens mage. Metoden innebär att patienten måste läggas in på röntgenavdelning och få lokalbedövning och ställer krav på specialutbildade röntgenläkare. Eftersom provet sker genom att en grov nål med stor kraft skjuts in i vävnaden, finns det också risk att andra organ blir skadade. En remissrunda för att komma på en röntgenledd biopsi kan i ta runt 4-6 veckor och när det gäller den här typen av sarkomtumör är det viktigt med tidig diagnos.

Illustration: I den övre bilden ses det nya instrumentet som borrar sig in i den misstänkta förändringen och tar djupare och vertikalt riktade prover. Provet som lagras i borren tas sedan om hand för analys. På den undre bilden ses den gängse "skopan" som tar ytliga och horisontella prover från vävnaden. Illustration: B!BBInstruments
Illustration: I den övre bilden ses det nya instrumentet som borrar sig in i den misstänkta förändringen och tar djupare och vertikalt riktade prover. Provet som lagras i borren tas sedan om hand för analys. På den undre bilden ses den gängse ”skopan” som tar ytliga och horisontella prover från vävnaden. Illustration: B!BBInstruments

– Fördelen med min uppfinning, EndoDrill, är att du i endoskopet har kamera, ultraljud och borr i ett och under kontrollerade former kan ta ett prov genom att ställa in djupet på borren beroende på var tumören sitter. Eftersom alla läkare är utbildade i endoskopi, slipper man remissförfarandet och kan istället ställa en diagnos tidigt, säger Charles Walther, forskare vid Lunds universitet och specialistläkare i cytologi vid Labmedicin Skåne.

Intresset stort från sjukvården

I studien ingick tio patienter som fick genomgå endoskopi med EndoDrill. Målet var att ta djupa vävnadsprover och ställa rätt diagnos vilket uppnåddes för nio av de tio patienterna. En patient avbröt undersökningen.

– Många kirurger och kliniker har hört av sig parallellt med studien och det finns ett stort intresse från sjukvården. Vi har även sett att vi kan fånga vanliga cancrar som är luriga och där man vill veta hur djupt de växer, säger Charles Walther.

Testat på falukorv och bananer

Det har varit ett omfattande arbete med att ta fram och utveckla instrumentet. Charles Walther har tillsammans med ingenjörer och mekaniker fått testa och förbättra det i många olika steg för att optimera borrspetsen, vajerns böjlighet och funktion etc. Under processen har han provat instrumentet på olika ”tumörliknande” material som till exempel falukorv, bananer och fläskkotletter.

– Ja, det låter kanske konstigt men i mikroskop är det omöjligt att skilja fibrer från en fläskkotlett från fiber från en människas muskel. Skinnet på falukorven ger också samma känsla som när man borrar genom olika mänskliga vävnader.

EndoDrill är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och BIBBInstruments. Till hösten kommer EndoDrill att börja produceras och säljas som ett sterilt engångsinstrument.

Text: ÅSA HANSDOTTER
Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets