Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lundbystudien kartlade risk för depression

2010-11-02
Mats Bogren
Psykiatern Mats Bogren vid Bonderup, som tillsammans med Dalby har gett materialet till den så kallade Lundbystudien. Foto: Roger Lundholm

436 personer hade en depression när Lundbystudien inleddes, eller drabbades av sjukdomen under Lundbystudiens första 50 år. Det motsvarar 12 procent av dem som deltar i den unika studien. 

Mats Bogren, läkare inom Vuxenpsykiatrin vid Psykiatri Skåne, har studerat hur stor andel av dem som ingår i studien som drabbades av depression respektive s k affektiv psykos. 

För affektiv psykos var antalet 22 personer, en andel på 0,6 procent. Risken att insjukna i dessa sjukdomar var densamma för män och kvinnor. Debutåldern för depression var i genomsnitt 48 år och för affektiv psykos 55 år. Nyinsjuknanden förekom i alla studerade åldersgrupper, dvs risken att få någon av dessa sjukdomar finns kvar livet ut. 

Lundbystudien är en psykiatrisk epidemiologisk studie som startade 1947. Den är världsunik, eftersom ingen annan studie varat lika länge och följt en hel befolkning i ett visst område (Dalbys och Bonderups socknar utanför Lund). 

I materialet ingår journaler, registerutdrag och intervjuer med deltagarna och deras anhöriga. Studien, startad av psykiatriprofessorn Erik Essen-Möller, pågår fortfarande.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND