Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Luftföroreningar orsakar stroke

2016-06-13

Luftföroreningar är en stor orsak till stroke, det visar en studie som publicerats i The Lancet. Resultaten visar också att 90 procent av den globala strokebördan kunde kopplas till  riskfaktorer som det är möjligt att ta kontroll över. Det innebär att ungefär tre fjärdedelar av alla strokefall i världen skulle kunna förhindras.

Forskarna har i studien rangordnat sjutton olika riskfaktorer för stroke på global nivå i 188 länder mellan 1990 och 2013. Det är överraskande att luftföroreningar står för den överlägset största strokebördan, hela en tredjedel globalt, medan det i höginkomstländerna handlar om 10 procent.

Resultaten visar också att 90 procent av den globala strokebördan kunde kopplas till modifierbara riskfaktorer som det är möjligt att ta kontroll över. Det innebär att ungefär tre fjärdedelar av alla strokefall i världen skulle kunna förhindras. I höginkomstländerna var de främsta orsakerna högt blodtryck, högt BMI, rökning och för lite frukt och grönt.

– Det förstärker, för Sveriges del, betydelsen av förebyggande åtgärder, säger Bo Norrving i ett uttalande.

Läs artikeln i The Lancet (på engelska)