Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Livsmedel – livets medel

2016-11-02

Yvonne Granfeldt installerades som professor i livsmedelsteknologi med inriktning mot nutrition den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Maten är en nyckelfaktor för att förstå och bekämpa ett brett spektrum av sjukdomar som påverkar folkhälsan i hela världen. En paradox är att vi idag har stora problem med bristsjukdomar och undernäring, samtidigt som fler och fler drabbas av sjukdomar kopplade till övervikt och fetma, såsom diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. En viktig faktor för dessa metabola rubbningar är störd blodsocker-reglering.

Forskningsområdet ”Livsmedelsteknologi med inriktning mot nutrition” är en bro mellan livsmedels egenskaper och åtgärder som syftar till att minska eller lösa näringsmässiga problem. I min forskning har jag i många år fokuserat på att studera effekterna av hur valet av råvaru- och livsmedelsprocesser påverkar kroppens reglering av blodsocker och andra metabola effekter. Ett område är nedbrytning och upptag av stärkelse som lett till ökad kunskap och till utveckling av nya produkter som ger lägre blodsocker samt kunskap om de metabola effekterna av sådana livsmedel. Tillsammans med kliniker har jag vidare studerat mättnad och metabola effekter av olika måltidskoncept på diabetiker och pre-diabetiker och sett att vissa livsmedelsgrupper snarare än enskilda näringsämnen kan ha betydelse.

Min forskning med koppling till bristsjukdomar är inriktad dels mot upptag av mineraler och livsmedelsfaktorer som hämmar absorptionen av järn och zink och dels mot hur upptaget kan förbättras av processer såsom fermentering. Fytinsyra är en starkt hämmande faktor och förekommer i många baslivsmedel. Våra fältstudier i Bolivia har visat att det rekommenderade intaget av zink och järn skulle täckas av maten man äter om fytinsyrahalten minskas. För att bestämma livsmedels- och näringsintag på individnivå i utvecklingsländer har vi utvecklat en ”foto-metod” där deltagarna fotograferar maten. Tillförlitliga kostregistreringsmetoder är avgörande för att studera matens betydelse för hälsan.

Text: YVONNE GRANFELDT
Porträtt: Kennet Ruona
Foto ungdomar: Colourbox

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.