Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Laser ska hjälpa för tidigt födda barn

2015-10-08
bebisbild
Laser kan om några år komma att användas på neonatal-klinikerna för att få en mer fullödig bild av lungkapaciteten än vad dagens röntgen kan ge. Här demonstreras tekniken på Astrid Johansson.

Barn som föds före vecka 30 behöver ofta hjälp med andningen för att överleva. Idag använder man röntgen för att diagnosticera lungornas tillstånd, men tekniken är inte riskfri och bilder kan endast tas då och då. Nu har forskare i atomfysik utvecklat en laserbaserad, ofarlig analysmetod som förhoppningsvis kommer kunna övervaka det lilla barnets tillstånd kontinuerligt. Då blir det enklare att snabbt sätta in rätt insatser.

Metoden har redan framgångsrikt testats på över 30 barn vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu får Stefan Andersson Engels, professor i atomfysik och Vineta Fellman, professor på neonatal-kliniken, två miljoner kronor från EU för att vidareutveckla tekniken till en fungerande medicinteknisk utrustning som kan användas ute på sjukhusen.

– Man lägger den här lilla stetoskop-liknande apparaten mot bröstkorgen. Här på skärmen ser man syrenivån, säger Patrik Lundin, forskare i atomfysik vid LTH.

Mer information med laser

I dag är det svårt att hela tiden ha korrekta inställningar på respiratorn då barnets situation förändras över tid. Man måste fylla ut lungorna för att ge tillräcklig syresättning – men utan att skada lungvävnaden vilket kan hända om trycket råkar bli för stort. Med den här utrustningen får läkare mer information jämfört med röntgen.

Laserljuset som används är svagt och helt ofarligt för barnet. Tekniken är sprungen ur mångårig forskning inom tillämpad laserspektrospi vid Lunds Tekniska Högskola. Andra laser-tillämpningar som utvecklats vid avdelningen är bland annat cancerbehandling och icke förstörande provning av matförpackningar.

– På sikt hoppas vi att denna teknik också ska kunna användas inom intensivvården på nyfödda, för att styra exempelvis respiratorinställningarna, berättar Vineta Fellman.

Om allt går enligt planerna förväntas tekniken finnas ute på klinik om 6-7 år.
Studien med de 30 barnen är inskickad men ännu ej publicerad.

Text: KRISTINA LINDGÄRDE