Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Larmkedja ses över i ny forskningsstudie

2014-11-04
ambulans
Foto: Annika Hörlén

Är det räddningstjänst eller ambulans som hinner först? Och hur går det för patienterna?

Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen tillsammans med Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE ) har nyligen genomfört en studie för att se hur larmkedjan fungerar vid plötsligt hjärtstopp. Cecilia Andréll har gjort studien som en del av sin utbildning till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.

Senare i höst börjar hon en forskarutbildning vid Lunds universitet och då startas även flera nya forskningsprojekt.

Räddningstjänsten ofta först framme

Cecilia Andréll är anestesisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Roger Lundholm
Cecilia Andréll är anestesisjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Roger Lundholm

I sin studie kunde Cecilia Andréll se att räddningstjänsten många gånger var först på plats vid ett hjärtstopp.

Rutinerna ser olika ut i olika delar av landet när det gäller räddningstjänstens stöd vid plötsligt hjärtstopp.

I vissa regioner skickas alltid både ambulans och räddningstjänst ut, medan andra som till exempel Skåne, först låter SOS Alarm göra en bedömning av tidsvinsten av att även skicka räddningstjänsten.

– Många kanske undrar varför det kommer brandmän när man har ringt 112 vid ett hjärtstopp, men brandmän kan också göra hjärtlungräddning. Det är enormt viktigt att få igång cirkulationen så fort som möjligt. Räddningstjänsten är nästan alltid mer lokalt placerad och kommer därför fram fortare.

Fler studier på gång

Längre fram i höst kommer ytterligare studier att påbörjas.

– Vi vill jämföra två olika prehospitala larmverksamheter i Region Skåne respektive Region Hovedstaden i Köpenhamnsområdet för att se hur träffsäkerheten är för att identifiera hjärtstopp, berättar Cecilia Andréll. En annan studie som vi hoppas kunna komma igång med är en analys av om platsen för hjärtstoppet, i hemmet eller offentlig plats, har betydelse för överlevnaden.

Text: NINA NORDH