Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lär dig känna igen symtom vid sepsis

2018-11-06

bakterier

Det är inte enkelt att veta om någon verkligen är på väg att utveckla sepsis, men följande symtom ska man vara extra uppmärksam på.

Läs mer om sepsis.

Feber och frossa. De flesta har aldrig upplevt skakfrossa, men drabbas man är det stor sannolikhet att man har bakterier i blodet. Tänk dig att du har ett glas med vatten – efter skakfrossa finns det inget vatten kvar. Däremot är det bara 60 procent av alla som drabbas av sepsis som har feber eller skakfrossa.

Låg urinproduktion. Vid sepsis utsöndras proteiner som gör att blodkärlen börjar läcka, vilket i sig gör att man då inte får tillräckligt blod och syre till organen. Ett av de organen som drabbas är njurarna och när de inte fungerar som de ska får man en nedsatt urinproduktion.

Ansträngd andning. Normalt andas vi mellan 12 och 16 gånger per minut. En andning på över 20 och upp till 30 gånger per minut är ofta ett allvarligt och tidigt symtom vid sepsis.

Diarré/lös avföring och kräkningar. Gör att sepsis ibland misstolkas som vinterkräksjuka. Behöver inte innebära att det kommer stora mängder.

Förvirring och sluddrande tal. Nytillkommen förvirring och oklarhet är också ett tidigt och allvarligt tecken vid sepsis. Det är oklart varför man blir förvirrad, men det är ofta en signal att ta på allvar.

Lågt blodtryck och ökad hjärtfrekvens.

Källa: Adam Linder och sepsisfonden.se

Text: TOVE SMEDS
Bild: Colourbox

Hur vanligt är sepsis? Läs mer i Sepsis i siffror.