Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Långvarig smärta skruvar upp smärtsystemets volymknapp

2013-10-27
Stefan Bergman
Stefan Bergman är forskningschef vid FoU Spenshult och docent i experimentell reumatologi vid Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm

Kroppens smärtsystem blir känsligare när man har ont en längre tid. Det blir en ond cirkel och det gör allt mer ont.

Men för de flesta finns det ändå sätt att minska smärtan vid artros, berättar Stefan Bergman som är läkare och forskar om bland annat smärta vid reumatiska sjukdomar.

Träning, kunskap om sjukdomen och viktkontroll är grunden i den behandling som numera är förstahandsval för att minska smärtan vid artros.

Kroppens eget smärtlindrande system stimuleras

– Fysisk aktivitet ger både ledbrosket motion och stärker musklerna runt omkring leden så att leden belastas mindre, säger Stefan Bergman. Vid träning stimuleras också kroppens egna smärtlindrande system, bland annat de så kallade endorfinerna. Smärta är ett komplext fenomen och har olika orsaker. Stefan Bergman berättar att vid artros får man dels ont av själva broskskadan, dels beror smärtan på att man har blivit mer smärtkänslig.

– Man kan likna det vid att smärtsystemets volymknapp har skruvats upp på grund av den långvariga smärtan, förklarar Stefan Bergman och fortsätter:

– Numera vet vi att fysisk aktivitet är en viktig del i grundbehandlingen av artros. Problemet är bara att om du har haft ont länge kan kroppens smärtsystem varna för mycket och du blir för försiktig när du tränar. En viktig del i behandlingen av artros är att våga belasta leden trots att du känner smärta.

Hitta rätt nivå på träningen

I artrosskolan får man bland annat lära sig hur mycket smärta som är acceptabelt. Till sin hjälp har man en tiogradig skala där man sätter ribban själv: ett är minsta tänkbara smärta och tio värsta tänkbara smärta.

– Det gäller att hitta rätt nivå på träningen så att inte smärtan ökar, säger Stefan Bergman. Vid träningen ska det inte vara mer belastning på leden än att den ökade smärtan har gått över till nästa dag. Vad som är acceptabel belastning kan också variera från dag till dag. Du måste själv känna efter vad du mår bra av. Träningen hjälper heller inte alla mot smärtan, men de flesta brukar ändå säga att den gör att de orkar mer.

Text: NINA NORDH