Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lägre vikt – mindre värk

2015-10-20

fetma kvinnor_COLOURBOX976556

Foto: Colourbox

Det finns en mycket stark koppling mellan övervikt och artros. Det är det dåliga budskapet – men det finns också ett gott budskap. För den som lyckas gå ner i vikt blir de värkande knäna ganska snabbt bättre, även om viktnedgången är måttlig.

Omkring 1,2 miljoner människor i Sverige lider idag av artros, ledsvikt. Siffran väntas gå upp kraftigt de närmaste årtiondena i takt med att befolkningen blir äldre och tyngre. Den som har ett BMI över 30, dvs. lider av fetma, löper 8–10 gånger större risk att drabbas av artros än den som har BMI 20.

13_Stefan Lohmander cropped-1
Stefan Lohmander

– Våra leder är ju inte byggda för en långvarig överbelastning. Kroppstyngden nöter på brosk, ben och muskler, säger seniorprofessorn i ortopedi vid Lunds universitet Stefan Lohmander.

Låggradig inflammation kan förvärra artros

Förutom den rent mekaniska påfrestningen, så finns det också andra skäl till att artrosrisken ökar med vikten. Kraftig övervikt har nämligen visat sig kopplat till en låggradig inflammation, där olika signalsubstanser cirkulerar i kroppen och har en negativ inverkan på olika organ.

– Ett ytterligare skäl är att kraftigt överviktiga personer inte rör sig så mycket, vilket gör att musklerna blir svagare och inte kan stödja lederna så bra. Och när de går, så tvingas de på grund av sina extra kilon att röra sig på ett sätt som ofta belastar lederna felaktigt, förklarar Stefan Lohmander.

Övervikt och fetma är den huvudsakliga orsaken till de omkring 30 000 knä- och höftoperationer som görs varje år. Till problemet hör även att stark fetma, med en BMI över 35, gör ingreppen mer riskfyllda. På en patient med kraftiga ben måste kirurgen göra ett djupare snitt, vilket ökar risken för infektioner. Överviktiga har också lättare för att drabbas av blodproppar.

Liten viktnedgång – påtaglig lindring

En ljuspunkt i mörkret är dock att den som lyckas gå ner i vikt får betydligt mindre besvär från sina knän. Han eller hon kan då komma in i en god cirkel, så att det blir lättare att motionera och på så vis stärka muskler och leder. Och det måste inte handla om någon dramatisk viktnedgång.

– Det räcker faktiskt med att tappa en tiondel av vikten, dvs. gå ner från till exempel 100 kilo till 90 kilo. Då har man ju fortfarande en övervikt, men nedgången ger ändå en påtaglig lindring av besvären, framhåller Stefan Lohmander.

Text: INGELA BJÖRCK