Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS

2016-05-10

Möjligheten att överleva en hjärtinfarkt är god i Skåne. Det visar färsk statistik från kvalitetsregistret för hjärtintensivvård i Sverige, Riks-HIA, som presenterades vid det Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg i slutet av april.

Fredrik-Scherstén-inne
Fredrik Scherstén

De tre senaste åren har SUS haft en 1-års dödlighet på cirka fem procent bland hjärtinfarktpatienter yngre än 80 år. Motsvarande siffror för jämförbara sjukhus som Karolinska och Sahlgrenska är cirka 10 procent. Siffrorna måste tolkas med försiktighet då det kan finnas skillnader som förklaras av annat än hjärtsjukvården. Registret visar dock att även om man kompenserar för bakgrundsfaktorer, så kvarstår det tydligt att SUS har en lägre dödlighet efter hjärtinfarkt än förväntat.

Både trettiodagars- och 1års-dödligheten efter hjärtinfarkt har gått ner sedan 2011 då hjärtverksamheterna i Malmö och Lund slogs ihop.

– Vi tror att omstruktureringen av hjärtsjukvården i samband med sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund har haft betydelse för att dödligheten har minskat och ligger stabilt. Vi har blivit bättre på att behandla de allra sjukaste patienterna säger Fredrik Scherstén, sektionschef för kranskärls- hjärtsvikt och klaffsektionerna vid SUS.

Ballongvidgning och vårdkedjan

Ballongvidgning av hjärtats kranskärl är i dag den vanligaste metoden för att behandla hjärtinfarkt.

– Kranskärlssektionen vid SUS utför flest behandlingar i Sverige och vi tror att våra stora volymer har betydelse för det goda utfallet.

Det räcker dock inte med ballongbehandling. Hela vårdkedjan måste fungera med allt från telefonsamtal vid debut av bröstsmärta, via ambulans och ballongbehandlingslaboratorier, till vård med insättning av läkemedel på hjärtintensivvården och inte minst den förebyggande efterbehandlingen med motion och rökstopp i mottagningens regi.

– Vi är glada och stolta över att vi har goda resultat som nu har stått sig i tre år, det ligger ett hårt och målmedvetet arbete bakom utfallet, i alla led av vårdkedjan. Bland de allra sjukaste patienterna, de med så kallad hjärtchock i samband med hjärtinfarkt, är dödligheten fortfarande hög. Vi hoppas kunna förbättra utfallet även i den patientgruppen, säger Fredrik Scherstén.

Totalt behandlades cirka 2600 patienter för hjärtinfarkt vid Skånes universitetssjukhus under 2015.

Statistik från Riks-HIA visar att bland de sjukhus som har lägst dödlighet i samband med behandling av hjärtinfarkt finns förutom SUS också Hässleholm, Helsingborg och Ängelholm.

Text: Anna-Lena Boive
Bild: Roger Lundholm