Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Många kvinnor drabbas ofta hårt efter hjärtinfarkt

2011-05-10
stressad tillvaro
Bild: Dreamstime

Kvinnor med hjärtinfarkt är ännu fem år efter sin hjärtinfarkt starkt påverkade i sin livssituation och drabbas ofta av följdsjukdomar, det visar en avhandling som sjuksköterskan och universitetsadjunkten Annica Sjöström-Strand lägger fram den 10 maj.

– Det finns ett stort behov av fortsatt stöd från hälso- och sjukvården efter en infarkt, där man uppmärksammar kvinnors speciella behov och stöd i ett flerårigt perspektiv, säger Annica Sjöström-Strand.

Annica Sjöström-Strands studier visar att kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt har ofta levt länge under långvarig press och har svårt att se sambandet mellan sina symptom och kopplingen till hjärtinfarkten. Istället för att åka till sjukhus när de får ont, stannar de hemma så länge som möjligt och hoppas att smärtan skall försvinna av sig själv.

Flera år efter hjärtinfarkten upplever de fortfarande att deras livssituation är starkt påverkade och stressfull, med mycket oro för arbete, ekonomi och framtid. Eftersom kvinnor oftare får hjärtinfarkt senare i livet än män, drabbas de oftare av följdsjukdomar efter infarkten. Kvinnorna saknar även tillräckligt med stöd från hälso- och sjukvården.

Annica Sjöström-Strand menar att det idag saknas specifik utbildning avseende hjärtinfarkt hos de flesta sjuksköterskor och läkare inom primärvården inom Region Skåne.

– Merparten av vårdcentralerna kan erbjuda psykosocialt stöd men inte socioekonomiskt stöd och samarbete med patientorganisationer saknas, säger hon.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Pressmeddelande från Lunds universitet 9 maj 2011