Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kvinnligt hormon skyddar mot diabetes

2010-02-17

Forskning kring östrogenets betydelse för diabetes typ 2 kan öppna vägen för en skräddarsydd diabetesbehandling för kvinnor. De läkemedel som finns idag för typ 2 diabetes är ofta testade enbart på män.

Kvinna som joggar
Kvinna som joggar

Det är en nyupptäckt receptor för de insulinproducerande cellerna, den tredje ”GPR30”, som visat vägen.

– Östrogen anses ha en betydande antidiabetisk effekt. Kvinnor insjuknar sällan före klimakteriet då nivåerna av hormonet dramatiskt sjunker, säger Albert Salehi.

Han leder forskargruppen på Lunds Universitets Diabetescentrum i Malmö som står bakom upptäckten.

Dubbelt positiv effekt

Orsaken till typ 2 diabetes anses vara insulinbrist. Ett medel som ökar insulincellernas kapacitet att frisätta insulin skulle motverka sjukdomen.

– I djurförsök visade vi att en substans, G-1, som stimulerar GPR30-receptorn men inte de andra två receptorerna, har en dubbelt positiv effekt. Insulinfrisättningen stimuleras när blodsockret stiger och hormonet glukagon, som höjer blodsockerhalten, hämmas, berättar Albert Salehi.

Liknande resultat fick forskargruppen i preliminära experiment med mänskliga insulinceller.

Utveckla mer potent substans

Substansen G-1 är inte lika effektiv som östrogen men experimenten har visat att principen fungerar. Nästa steg är att vidareutveckla nya substanser som är mer potenta än G-1.

– För att undvika biverkningar är det viktigt att substansen bara stimulerar GPR30-receptorn. En sådan substans skulle kunna bli ett effektivt läkemedel för kvinnor med typ 2 diabetes, konstaterar Albert Salehi.

Albert Salehi

Motverkar inflammation

Forskargruppen har också visat att östrogenets skyddande effekt beror på att hormonet kraftfullt motverkar den lågintensiva inflammation som på sikt dödar insulincellerna vid typ 2 diabetes.

– Vi har sett att när vi med östrogen hämmar inflammationen ökar cellernas överlevnad med flera hundra procent. Stimulerar man GRP30-receptorn får man samma effekt, säger Albert Salehi.

P-piller och viktuppgång

Slutligen kan nämnas att hos friska kvinnor är viktuppgång en vanlig biverkan av p-piller som innehåller östrogen. Orsaken är den ökade insulinfrisättningen vilken i sin tur ger ökad hunger och aptit.

– Kan man stimulera GPR30-receptorn i insulincellen utan att de båda andra receptorerna påverkas kan den också hämmas. Då skulle kanske den oönskade viktuppgången av p-piller minska, säger Albert Salehi.

 

TORD AJANKI

Diabetesportalen/LUDC