Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kvinnan gravid – då blir mannen mindre fysiskt aktiv

2014-09-12

Having a walk

Foto: Colourbox

Att kvinnan ändrar sina motionsvanor i samband med graviditet är välkänt, men om havandeskapet även påverkar mannens fysiska aktivitet har varit outforskad mark ända fram tills nu.

I en ny forskningsstudie publicerad i tidskriften Public Health konstaterar folkhälsovetaren Katarina Sjögren Forss att också mannen lägger om sina vanor. Studien ingår som en del i en doktorsavhandling framlagd vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö på Lunds universitet.

Män börjar röra sig mindre

Resultaten från studien indikerar att mäns aktivitetsmönster påverkas och minskar under kvinnans graviditet. Den totala mängden fysisk aktivitet minskade mer hos männen än hos kvinnorna vilket är anmärkningsvärt, menar hon.

I likhet med den gravida kvinnan ägnade mannen sig hellre åt exempelvis promenader än mer anträngande och påfrestande träningsformer. Promenad var för övrigt den ända form av fysisk aktivitet som ökade istället för att minska under havandeskapet, och det både hos kvinnan och mannen.

Det förändrade beteendet bland männen kan eventuellt förklaras av att man delar vardagslivet och på så vis influeras av de val partnern gör. Ur hälsosynvinkel finns det dock inga skäl för männen att trappa ner till lugnare former av fysisk aktivitet.

Viktigt med fysisk aktivitet – för båda

– I det hälsofrämjande arbetet för en fysiskt aktiv befolkning är det viktigt att inte glömma bort männen under den livsförändring som graviditet innebär för att förhindra att havandeskapet blir en inkörsport till en mindre fysiskt aktiv tillvaro för både kvinnor och män. Det är viktigt att informera om vikten av fysisk aktivitet under graviditeten och hur det gravida paret kanske tillsammans kan hitta aktiviteter som de kan utöva tillsammans och stötta varandra. Mer forskning behövs, säger Katarina Sjögren Forss.

I studien ingick totalt 280 deltagare från Karlskrona kommun. Medelåldern bland männen var 33 år, bland kvinnorna 30 år.

Annan forskning visar att för kvinnor är hälsofördelarna med träning under graviditeten stora, även om det inte är lämpligt att anstränga sig lika hårt som annars. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet rekommenderar gravida att vara regelbundet fysiskt aktiva men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet, 10 september 2014