Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kvantitativa mätinstrument för ökad förståelse av ADHD

2022-03-18

Det finns ett behov av att utveckla objektiva metoder för att ställa ADHD-diagnos. Sådana metoder är tänkta att användas som komplement till diagnostiska instrument som används idag. Anders Rasmussen, forskare vid Associativ inlärning, Medicinska fakulteten, vid Lunds universitet berättar om ett motoriskt test som mäter lillhjärnans funktion.

Föreläsningen ingår i en föreläsningsserie för allmänheten, Crafoords vetenskapsluncher.