Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kunskapsbank förbättrar vården av Skånes äldre

2011-10-11
Äldre patient med vårdpersonal och katt
Foto: Dreamstime

Hur mäts BMI hos benamputerade? Hur förebygga trycksår hos äldre? De frågorna och många fler kan allmänhet och vårdpersonal få svar på via Kunskapsbanken som Geriatriskt utvecklingscentrum på Skånes universitetssjukhus startat.

– Vi lanserar nu Sveriges första samlade kvalitetsgranskade kunskapsbank för geriatrik, berättar Sölve Elmståhl. Han är klinikchef för Geriatriskt utvecklingscentrum.

Syftet är att öka kunskapen om äldre och deras sjukdomar. Målet är ge gamla bättre livskvalitet och bättre vård.  

Förnyas ständigt

Kunskapsbanken har tagits fram på  uppdrag av Region Skåne inom ramen för Kunskapscentrum för geriatrik. Webbsidan har funnits igång ett tag och erfarenheterna av den är positiva. Den uppdateras ständigt av olika experter från Geriatriskt utvecklingscentrum. Det är också dessa personer som ser till att all information är kvalitetssäkrad.  

Viktigt nå ut

– Eftersom jag studerar på mastersnivå är det mycket bra att veta vad som är på gång inom demensforskningen tycker Gun Holm. Hon arbetar som demenssjuksköterska och konsult i Malmö stad.
– Det är viktigt att evidensbaserad vård kommer ut i kommunerna.

Anders Christensson är klinikchef på Njur- och transplantationskliniken vid Skånes universitetssjukhus.
– Kunskapsbanken är väldigt bra, den är lätt att navigera i, tydlig och enkel. Anhöriga och patienter kan ha nytta av innehållet.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Nyhet från Skånes universitetssjukhus 30 september 2011