Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kunskap skapar större trygghet

2012-11-06
Ultraljud vid graviditet
Ultraljudsbild på foster i fjärde månaden. Foto: Matton

Ultraljudet avslöjar att ditt barn kommer att födas med en läpp-gom-spalt. Du ser ett harmynt, mobbat barn framför dig. Men tack vare fosterdiagnostiken kan du förbereda dig på det oväntade och sjukvården på att åtgärda missbildningen.

Barnmorskan Elizabeth Crang Svalenius, i dag docent vid Lunds universitet, inledde sin yrkesbana på 70-talet. Från 1980 erbjöds ultraljud till alla gravida. Men informationen till föräldrarna efter screeningen var oftast mycket bristfällig.

Elizabeth Crang Svalenius
Jag ser enorma fördelar med att föräldrar idag kan göra egna, självständiga val, säger Elizabeth Crang Svalenius. FOTO: ROGER LUNDHOLM

– I praktiken informerades många föräldrar, mest modern, bara några minuter, berättar hon. Få föräldrar motstår frestelsen att se sitt ofödda barn på bild. I en studie på 1 000 familjer i slutet av 80-talet kunde Elizabeth Crang Svalenius konstatera att ingen avstod från ultraljud.

Tid för förlossningen

Till en början var ultraljudets främsta förtjänst att det blev möjligt att skapa en säkrare datering för nedkomsten.

– Jag har varit med om hur man dessförinnan satte igång en dygnslång förlossning för tidigt i tron att barnet var överburet och att vi därmed förlöste ett alldeles för litet barn, säger Elizabeth Crang Svalenius.

De tidiga ultraljudsbilderna var svåra att förstå för en lekman. Och först så småningom nådde de en kvalitet där man kunde se missbildningar hos fostret, alltifrån vattenskalle till ryggmärgsbråck och dvärgväxt.

Bättre på att informera

För Elizabeth Svalenius kändes det angeläget att ta reda på om erbjudande om ultraljud skapade oro bland föräldrarna.

– Av mina intervjuer framgick det att många inte var medvetna om att ett ultraljud kunde leda fram till någon form av beslut. Sedan dess har sjukvården blivit bättre på att informera.

Svåra val

Informationen ger föräldrarna möjlighet att ta beslut om abort om graviditeten inte är för långt gången, men också att man kan välja att föda på ett sjukhus med barnkirurgisk eller barnhjärtkirurgisk kompetens om man vet att det krävs botande ingrepp direkt efter förlossningen.

– Föräldrar tvingas i dag ta ställning till mycket. Men jag ser enorma fördelar med att de kan göra egna, självständiga val. Stor kunskap om vad som väntar kan göra det både lättare och svårare. Men i de flesta fall ger god information mera lugn, säger Elizabeth Crang Svalenius. Att veta att hjärtfelet eller läpp-gom-spalten kan åtgärdas ger tryggare föräldrar.

Text: PER LÄNGBY