Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kranskärlssjukdom beror på generna – ej på familjevanor

2011-08-23

bild på hjärta med kranskärl

Foto: Dreamstime.

Att ärftliga faktorer har betydelse för kranskärlssjukdom är känt sedan länge. Det som däremot varit oklart är om den överrisken överförs via generna eller via en ohälsosam livsstil i familjen. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning, publicerad i American Heart Journal, visar att generna förefaller vara viktigast.

Forskarna, ledda av professor Kristina Sundquist, studerade adopterade personer som kopplades till både sina biologiska föräldrar och sina adoptivföräldrar. Det svenska multigenerationsregistet samt slutenvårdsregistret användes för att följa 80 214 adopterade män och kvinnor. De var födda 1932 eller senare, och insjuknade i kranskärlssjukdom under åren mellan 1973 och 2008. Genom registerstudier undersökte forskarna även adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna under samma tidsperiod.

Överförs via gener…

Risken för kranskärlssjukdom hos adopterade med åtminstone en biologisk förälder med kranskärlssjukdom var 40-60 procent högre jämfört med en kontrollgrupp. Det fanns ingen ökad risk hos individer med adoptivföräldrar som var drabbade av kranskärlssjukdom, inte ens om båda adoptivföräldrarna var sjuka.

– Resultaten av våra studier tyder på att risken för kranskärlssjukdom inte överförs via en ohälsosam livsstil i familjen utan snarare via generna, säger Kristina Sundquist, professor vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö.

…men den egna livsstilen viktig

– Men det innebär inte att att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna i kranskärlssjukdom.

Ett pressmeddelande från Lunds universitet 23 augusti 2011