Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kortisonbehandling gav kortare vårdtid vid svår yrsel

2011-11-07

 

kvinna med yrsel
Foto: Colourbox

En inflammation i balansnerven gör dig ordentligt sjösjuk. Du kräks och vill inte gå ur sängen. Ju sämre du mår desto fortare kompenserar det friska örat obalansen. Nu går det ännu snabbare med kortison.

– Förr gjorde vi inget mer än att vi avvaktade till dess inflammationen klingat av. Med den nya metoden har vi däremot sänkt medelvårdtiden på sjukhus från tre dygn till 1,8, säger överläkare Mikael Karlberg på balanslaboratoriet på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Genom att injicera kortison i patienter med virus på balansnerven har Måns Magnusson och Mikael Karlberg sänkt vårdtiden med mer än en tredjedel.

Herpesvirus kan ge svår yrsel i enstaka fall

Alla människor bär på herpesvirus, även i balansnerven i den trånga bentunnel som går från innerörat in mot hjärnstammen. Det är sannolikt detta virus som i enstaka fall utvecklar en inflammation, vilket i sin tur ger svår yrsel.

Måns Magnusson och Mikael Karlberg
Genom att injicera kortison i patienter med virus på balansnerven har Måns Magnusson och Mikael Karlberg sänkt vårdtiden med mer än en tredjedel. Foto: Roger Lundholm

– Med hjälp av magnetkamera kan man se inflammationen. En tredjedel av dem som drabbas blir helt återställda medan en tredjedel fortfarande har känningar. Men den sista tredjedelen får bestående men, berättar Mikael Karlberg.

Snabbt dämpa inflammationen

Ju snabbare man kan åtgärda inflammationen, desto större är chansen till bot utan fortsatta besvär. Vid inflammationen sväller nämligen balansnerven upp och kan skadas i sitt trånga utrymme.

– Vi vill helst få ner inflammationen inom 24 timmar, säger Mikael Karlberg, som för några år sedan tog del av nya metoder att bota halvsides ansiktsförlamning, pares.

Genom att injicera kortison upphörde inflammationen snabbare. I en studie på 35 patienter på Skånes universitetssjukhus i Lund visade sig detta fungera även på patienter med vestibularisneurit, inflammation i balansnerven.

– I den grupp som fick injektionerna har vi dessutom haft färre återbesök med klagomål. Kanske är det så att vi med kortisonets hjälp kan gör två tredjedelar helt friska, säger han.
 
Text: PER LÄNGBY

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 6/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.