Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Knäkrypande vållar artroser

2013-11-02
stenläggning
Foto: Colourbox

Stensättare och golvläggare får oftare än andra yrkesgrupper knäartros. Lantbrukare med tunga lyft får oftare höftartroser, berättar docenten och överläkaren Catarina Nordander, Arbets- och miljömedicin i Lund.

– Vi kommer i kontakt med artrosskadorna när kliniken yttrar sig över skador till Försäkringskassan, berättar Catarina Nordander. Någon egen forskning kring dem bedriver inte avdelningen i Lund.

Kunskapen hämtar hon och de övriga från de epidemiologiska studier som finns. Bland annat en av lantbrukare som ska få gjort höftplastik, dvs. få en ny höft.

– Tunga lyft som förekommer i stor mängd även i det moderna jordbruket sliter på höfterna, förklarar hon.

Andra grupper som löper risk för artros men i knäna är golvläggare, stensättare och takläggare. De kryper omkring på knäna hela arbetsdagar och det frestar på lederna.

Det finns mindre kunskap om huruvida artros uppstått i armbågar, handleder och i axelleder beror på yrkesskador.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND