Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ketamin – ett behandlingsalternativ?

2019-11-05
Bild: iStock/Zerbor

Ketamin används traditionellt som narkosmedel men för 15 år sedan upptäcktes att det även har en antidepressiv verkan. Preliminära resultat från små studier antyder att ketamin, jämfört med traditionella SSRI-läkemedel som används vid behandling av depression, kan ge en mycket snabbare symtomlindring – redan efter några timmar jämfört med veckor för SSRI-preparat. Ketamin tycks även fungera för patienter som inte blir hjälpta av SSRI-läkemedel. Så finns det någon hake?

2017 publicerade SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, en rapport om ketamin som antidepressivt medel där de drog slutsatsen att ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på annan behandling.

Pouya Movahed, överläkare i psykiatri vid Region Skåne och forskare vid Lunds universitet, och Joakim Ekstrand, även han forskare vid Lunds universitet, varnade då i en debattartikel i Läkartidningen för att SBU:s slutsatser kunde övertolkas. De båda forskarna menade att underlaget för ketamins effekt var alltför bristfälligt.

Pouya Movahed leder den nationella multicenterstudien ketECT, där elektrokonvulsiv behandling (ECT) har jämförts med ketamin vid depression hos cirka 200 patienter. Vad forskarna kommit fram till hoppas vi kunna återkomma till när resultaten från studien är publicerade inom kort.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ