Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kapselkameran spårar sjukdom i tarmarna

2012-06-01

Ervin Toth visar en kapselkamera

– Den sväljbara kapselkameran gör att patienter slipper slangar, bedövning, undviker gasinblåsning och utsätts inte för strålning, jämfört med andra former av undersökningar av mag-tarmkanalen, berättar Ervin Toth.

Han är medicinskt ansvarig för Endoskopienheten på Gastrokliniken i Malmö vid Skånes universitetssjukhus, ett av de största enskilda magtarmcentra i världen.

Patientvänlig metod

Kapselendoskopi har egentligen alla fördelar för diagnostik av slemhinneförändringar utom att ta slemhinneprov. Undersökningen är dyrare jämfört med vanlig endoskopi men den är mer patientvänlig och redan kostnadseffektiv på rätt patienter. Och att priserna kommer att ändra sig inom kort, det är Ervin Toth övertygad om.

Han började dessa undersökningar, att fotografera mag-tarmsystemet med en sväljbar kamera, i början av 2000-talet. Till en början gällde det enbart tunntarmsundersökningar, från 2006 också tjocktarm. Sen starten har cirka 2 500 undersökningar gjorts i Malmö.

Tidig diagnos

Undersökningarna av tunntarmen och tjocktarmen görs bland annat för att se varifrån patienternas oklara blödningar kommer; är det polyper, cancer, kärlmissbildningar. Patienter med Crohns sjukdom kan få hjälp att ställa rätt diagnos. Tidig diagnos kan undvika svårare utbrott av sjukdomen och kan erbjuda adekvat behandling för lägre kostnader.

I en inte alltför avlägsen framtid tror Ervin Toth att tekniken ger möjligheter till behandling på insidan av mag-tarmkanalen.

Han var nyligen med om att lägga fram de europeiska riktlinjer för kapselendoskopi av tjocktarmen som ska göra så att man i Europa bedriver kapselendoskopisk verksamhet på samma sätt, oavsett vid vilket sjukhus de görs. Vid Endoskopienheten i Malmö på Skånes universitetssjukhus arbetar ett 30-tal personer. En doktorand knuten till Medicinska fakulteten, Lunds universitet forskar om kapselkameran.

Text: HANS -GÖRAN BOKLUND. Foto: ROGER LUNDHOLM

Se två filmer om kapselkameran:

Pillerkameran – så fungerar det

Filmen har ursprungligen gått som ett inslag i TV-programmet Vetenskapslandet.

 

Kapselkameran spårar sjukdom i tarmarna – vad har hänt sen 2006?