Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan vi förutsäga oönskade immunsvar?

2016-11-02

Ung kvinna snyter sig på grund av allergi

Malin Lindstedt installerades som professor i immunteknologi den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Hur aktiveras vårt immunförsvar vid överkänslighetsreaktioner och kan vi tillämpa denna kunskap för att förutsäga och testa hur vi kommer att reagera mot främmande substanser? Vårt immunförsvar är uppbyggt av många olika molekyler och celltyper som är specialiserade på att skydda oss mot sjukdomsframkallande och andra skadliga ämnen. Termen immuntoxikologi innefattar de oönskade effekter på vårt immunförsvar som orsakas av kemikalier i vår miljö. Det kan handla om förändringar inom vårt immunsvar som resulterar i överkänslighet mot till exempel färgämnen, konserveringsmedel eller parfymämnen.

Min forskning är centrerad runt så kallade dendritiska celler, som verkar som en brygga mellan vårt medfödda och vårt adaptiva immunförsvar. Vi studerar funktion och uttrycksmönster i relevanta mänskliga celler och vävnadsmodeller för att förstå uppkomst och immunaktivering vid överkänslighetsreaktioner och allergier i hud och luftvägar. Den kunskap vi utvinner används för att utveckla cellbaserade system som kan ersätta djurförsök för test av immuntoxiska effekter av produkter för läkemedel, livsmedel eller kosmetik. I dessa tvärvetenskapliga projekt hanterar vi stora datamängder och i samarbete med kliniker, statistiker och bioinformatiker bygger vi modeller av komplexa sjukdomar för att förutspå hur celler reagerar på olika substanser.

Min grupp arbetar både med grundforskning och tillämpad forskning, ständigt med fokus på att öka vår kunskap om hur våra celler reagerar mot immuntoxiska substanser, ett område som vi kan väldigt lite om idag, och med en strävan om att utveckla relevanta försöksdjursfria metoder som kan användas för att identifiera, och därmed undvika, gifter i vår närmiljö.

Text: MALIN LINDSTEDT
Porträtt: Kennet Ruona
Foto allergi: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.