Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kan strålning stärka immunterapi?

2019-05-24

Illustration forskning

Bild: istock.com/DRAFTER123

Mycket har hänt inom cancervården sedan cancerläkaren Ana Carneiro började arbeta som läkare i början av 2000-talet – både vad gäller behandling och diagnostik.

– Immunterapi är ett stort kliv framåt, men samtidigt är det en viss hajp. Det är inte en mirakelbehandling och botar inte alla patienter. Fortfarande återstår mycket att göra för att beforska och utveckla dessa behandlingar, säger Ana Carneiro, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och en av dem som behandlat Michael Anderberg som vi berättat om här.

Och det kan ta tid innan forskningen blir verklighet.

– Från det att något publicerats i en tidskrift kan det ta flera år, ibland upp till tio år, innan vi får tillgång till det i kliniken – och många läkemedel försvinner längs vägen. Men det är en stor fördel att vara i en miljö med mycket forskning, då hänger man med på ett annat sätt och får en inblick i vad som är på gång.

Spännande strålningseffekt

Själv forskar hon vid Lunds universitet för att bättre förstå hur strålbehandling påverkar tumörmiljön och på så vis förbättra effekten av immunterapi.

– Det är sedan tidigare känt att när man strålar en tumör så kan andra tumörer i kroppen försvinna, något som kallas abskopal effekt och som är mycket sällsynt. I samband med att immunterapi började användas mer i kliniken, har detta fenomen observerats mer ofta. Det har väckt tanken att strålbehandling och immunterapi kan stärka varandra, något som nobelpristagaren James Allison och medforskare Silvia Formenti såg redan 2004.

Tycks slå på hela tumörmiljön

Syftet med strålningen är att ha sönder tumörcellerna, men det verkar alltså som att behandlingen har en effekt på hela tumörmiljön, tumörens infiltrerande celler, immunförsvarets celler och även de molekyler som de uttrycker. Som att strålningen slår på en lampa som gör att immunförsvaret ser fler tumörceller på andra ställen i kroppen.

– Fortfarande återstår många frågor; vi vet inte vilken dos av strålning som är optimal eller vilken som är den tidsmässigt bästa kopplingen, eller hur kombinationen ska användas. Men det är spännande och lovande, konstaterar Ana Carneiro.

På frågan om det kan vara tungt att arbeta med cancer, svarar hon:

– Visst, några dagar kan det vara det, men så tror jag det är i vården generellt. Vi konfronteras med att livet kan förändras från en dag till en annan – det ger perspektiv. Men samtidigt är det också väldigt givande att kunna bidra till att människor får må bättre.

Text & porträtt: TOVE SMEDS